Termin przechowywania dokumentów księgowych. Jak długo przechowywać dokumenty?

-termin przechowywania dokumentów- Obowiązek przechowywania oraz gromadzenia dokumentów wynika z ustawy o rachunkowości. Dokumenty te należy przechowywać przez określony w przepisach czas i chronić przed niedozwolonymi zmianami, nieupoważnionym rozpowszechnianiem, uszkodzeniem lub zniszczeniem.   Księgi rachunkowe – 5 lat Karty wynagrodzeń pracowników lub ich odpowiedniki – przez okres wymaganego dostępu do tych informacji, wynikający z przepisów emerytalnych, rentowych oraz podatkowych, […]

Pożyczka do spółki z o.o. od wspólnika, członka zarządu a podatek PCC i VAT

– pożyczka do spółki – Zdarzyć się może, że w spółce z o.o. pojawi się potrzeba dofinansowania projektu, przejściowe problemy finansowe lub  i inne potrzeby finansowe. W takich sytuacjach wspólnicy często decydują się na udzielenie pożyczki spółce. Przed dokonaniem tych czynności należy dokonać analizy konsekwencji finansowo-podatkowych. Czy spółka z tytułu otrzymania pożyczki zapłaci podatek PCC […]

samochód firmowy

Badanie techniczne samochodu na potrzeby podatkowe

– samochód firmowy – Dodatkowe badanie techniczne samochodu na potrzeby podatkowe Badaniu technicznemu podlega pojazd (samochód firmowy) , dla którego określono wymagania techniczne w przepisach o VAT, o pdof lub o pop. Do niedawna organy podatkowe twierdziły, że przedsiębiorca dla celów podatku dochodowego może uznać samochód firmowy za pojazd wykluczony z kategorii samochodów osobowych. Warunkiem tego było posiadanie zaświadczenia o przeprowadzonym […]

kasy fiskalne

Kasy fiskalne online w 2019r.

– kasy online – Kasy fiskalne online w 2019r. Minister Finansów przedstawił projekt nowego rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących w związku z trwającymi pracami nad nowelizacją ustawy o VAT polegającą na określeniu przepisów wprowadzających nowy rodzaj kas rejestrujących (tzw. kasy on-line) Kasy fiskalne on-line Ze zmian, które mają być wprowadzone do ustawy o VAT, wynika, że kasy on-line będą stosowane obowiązkowo […]

kasy fiskalne

Obowiązek stosowania kas fiskalnych w 2019r.

– kasy fiskalne – Obowiązek stosowania kas fiskalnych w 2019r. Przepisy ustawy o VAT nakładają obowiązek stosowania kas fiskalnych na podatników dokonujących sprzedaży na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych (art. 111 ust. 1 ustawy o VAT). W rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących obowiązującym od 1 stycznia 2019r.  […]

zeznanie podatkowe

Rodzaje i terminy zeznań podatkowych za 2018r.

– zeznania podatkowe – Rodzaje i terminy zeznań podatkowych za 2018r. (PIT-36, PIT-36L, PIT-28) Deklarację PIT-36 w roku 2019 składają osoby: których zarobki opodatkowane były według skali, którzy uzyskali przychody uzyskiwali bez pośrednictwa płatnika (osoby, które w trakcie roku samodzielnie obliczyli zaliczki na podatek wartość podatku do zapłaty oraz mają obowiązek wpłacić te kwoty w […]

podatek dochodowy

Podatek dochodowy opłacany kwartalnie

– podatek dochodowy – Podatek dochodowy opłacany kwartalnie (zaliczki kwartalne) Zmienił się termin zawiadamiania właściwego naczelnika urzędu skarbowego o wyborze kwartalnego sposobu wpłacania zaliczek na podatek dochodowy w 2019 r. Od tego roku przedsiębiorcy, którzy wybiorą sposób płacenia zaliczek na podatek dochodowy kwartalnie, będą o tym musieli poinformować dopiero w zeznaniu rocznym składanym za rok podatkowy, w którym stosowali […]