Nieściągalne wierzytelności w kosztach podatkowych

Nieściągalne wierzytelności w kosztach podatkowych

W firmach zdarzają się sytuacje, w których kontrahenci nie zapłacą za wykonane usługi lub sprzedane im towary. Przepisy podatkowe dają przedsiębiorcom możliwość zminimalizowania powstałych z tego tytułu strat.

Nieściągalne wierzytelności można zaliczyć do kosztów podatkowych. Pozwala to na zmniejszenie podatku do zapłaty. Jeżeli chcesz z tej możliwości skorzystać musisz prawidłowo udokumentować nieściągalność wierzytelności i koniecznie dokonać tego przed jej przedawnieniem.

Z przepisów podatkowych wynika, że wierzytelności odpisane jako nieściągalne, nie są kosztem uzyskania przychodów.

Wierzytelności, które były uprzednio zaksięgowane jako przychody należne, a ich nieściągalność została udokumentowana można zaliczyć do kosztów podatkowych na podstawie podatku dochodowego – art. 23 ust. 1 pkt 20 ustawy o podatku dochodowy od osób fizycznych oraz art. 16 ust. 1 pkt 25 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

 

Kiedy nieściągalne wierzytelności można zaliczyć w koszty podatkowe?

Wierzytelności możesz zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów gdy:

  • była zarachowana wcześniej do przychodów należnych,
  • nieściągalność wierzytelności została udokumentowana,
  • wierzytelność nie uległa przedawnieniu.

 

Te trzy warunki muszą być spełnione jednocześnie. Nie obciążysz kosztów podatkowych wierzytelnością, która nie została uprzednio zaliczona do przychodów należnych, choćby została udokumentowana w sposób określony przez ustawodawcę, jak i wierzytelnością, która została uprzednio zakwalifikowana do przychodów należnych, ale której nieściągalność nie została udokumentowana we właściwy sposób.

 

Nieściągalne wierzytelności – jak udokumentować?

Ustawodawca ściśle więc określił rodzaj dowodów dokumentujących nieściągalność wierzytelności. Udokumentowanie nieściągalności wierzytelności powinno nastąpić:

1) postanowieniem o nieściągalności, uznanym przez wierzyciela jako odpowiadającym stanowi faktycznemu, wydanym przez właściwy organ postępowania egzekucyjnego, albo

2) postanowieniem sądu o:

     a) oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości obejmującej likwidację majątku, gdy majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania, lub

     b) umorzeniu postępowania upadłościowego obejmującego likwidację majątku, gdy zachodzi okoliczność wymieniona pod lit. a), lub

     c) ukończeniu postępowania upadłościowego obejmującego likwidację majątku, albo

3) protokołem sporządzonym przez podatnika, stwierdzającym, że przewidywane koszty procesowe i egzekucyjne związane z dochodzeniem wierzytelności byłyby równe albo wyższe od jej kwoty.

 

Do kosztów uzyskania przychodów nie zaliczysz również wierzytelności nieściągalnych, nabytych w celu dalszej odsprzedaży lub windykacji oraz przejętych od upadłego przedsiębiorstwa, ponieważ nie były one wcześniej zarachowane jako przychody należne.

 

Przy obciążaniu kosztów nieściągalnymi wierzytelnościami trzeba także pamiętać, że wierzytelności przedawnionych nie uważa się za koszty podatkowe. Jest to określone w przepisach podatkowych – art. 23 ust. 1 pkt 17 ustawy o pdof i art. 16 ust. 1 pkt 20 ustawy o pdop.

Terminy przedawnienia roszczeń regulują przepisy Kodeksu cywilnego. Na długość okresu przedawnienia wpływ ma przede wszystkim charakter świadczenia. Dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej termin ten wynosi 3 lata, dla sprzedawcy z tytułu sprzedaży dokonanej w zakresie działalności jego przedsiębiorstwa – 2 lata. Roszczenie stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu przedawnia się z upływem 10 lat.

 

***

 

Przedsiębiorco!

W ramach Światowego  Tygodnia Przedsiębiorczości tworzymy III już edycję konferencji dla właścicieli firm: Akademię Przedsiębiorczości.
Będziesz tam z nami?

 

 


Masz jakieś pytania lub wątpliwości? Potrzebujesz porady księgowej? Zapoznaj się z terminarzem Bezpłatnych Konsultacji Księgowych w Biurach 2+1 i zarezerwuj swój termin już teraz!

 

Prezes Zarządu 2+1 Biura Rachunkowego
certyfikat księgowy nr 17674/2007

↓ Podziel się tym artykułem ze znajomymi!

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *