samochód w firmie

Samochody osobowe w kosztach firmowych w 2019r.

samochód w firmie Samochody osobowe w kosztach firmowych w 2019r. Od 1 stycznia 2019 r. wejdą w życie nowe zasady dotyczące kosztów podatkowych związanych z używaniem i zakupem samochodów osobowych. Zmiany dotyczyć będą: – wydatków związanych z samochodami stanowiącymi składniki majątku firmowego, – użytkowanych na podstawie innych umów, w tym m.in. umowy leasingu. – wydatków związanych z użytkowaniem do celów firmowych prywatnych […]

minimalne wynagrodzenie

Minimalne wynagrodzenie 2019r.

minimalne wynagrodzenie 2019r. Minimalne wynagrodzenie i stawka godzinowa w 2019r. Przedsiębiorco, w roku 2019r. minimalne wynagrodzenie za pracę będzie wynosiło 2.250 zł (wzrost o 150 zł w stosunku do minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w 2018 r.), a minimalna stawka godzinowa będzie wynosiła 14,70 zł (wzrost o 1 zł w porównaniu z bieżącym rokiem). Kwoty te są wartościami brutto. Podwyższenie wynagrodzenia minimalnego w 2019r. będzie też miało wpływ na kwoty wolne […]

Podatek VAT od zaliczki

Co do zasady obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi. Zdarzają się sytuacje, że przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi otrzymano całość lub część zapłaty, np.: przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę, obowiązek podatkowy w podatku VAT powstaje z chwilą jej otrzymania w odniesieniu do otrzymanej kwoty