leasing

Samochód po leasingu

leasing

Samochód po leasingu

Przedsiębiorcy, którzy użytkują samochód osobowy na podstawie umowy leasingu operacyjnego po jej zakończeniu często decydują się na jego wykupu.

 

Samochód po leasingu – wydatki na wykup

Wiele firm wykupiony z leasingu samochód osobowy, jako spełniający kryteria określone zalicza do środków trwałych. Po wykupie jest obowiązek wprowadzenia samochodu do ewidencji środków trwałych w miesiącu przekazania go do używania. Amortyzacji takiego auta można dokonywać metodą liniową lub według indywidualnej stawki.

 

Jak amortyzować samochód po leasingu?

Amortyzacja metodą liniową polega na naliczaniu odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środka trwałego przy zastosowaniu stawek amortyzacyjnych wynikających z wykazu stanowiącego załącznik do obu ustaw o podatku dochodowym (PIT i CIT). Określona w Wykazie podstawowa stawka amortyzacyjna dla samochodu osobowego wynosi 20%.

Indywidualną stawką mogą być amortyzowane tylko takie samochody osobowe, które w rozumieniu ustaw o podatku dochodowym mogą być uznane za używane lub ulepszone. Aby pojazd można było uznać za używany, podatnik musi udowodnić, że przed jego nabyciem był on wykorzystywany przez okres co najmniej 6 miesięcy. To kryterium przy aucie poleasingowym jest spełnione. Okres amortyzacji takiego samochodu nie może być jednak krótszy niż 30 miesięcy.

Często cena nabycia samochodu osobowego wykupionego z leasingu operacyjnego i spełniającego kryteria do uznania za środek trwały nie przewyższa 3.500 zł. Wówczas przedsiębiorca może samochód sklasyfikować i amortyzować na omówionych zasadach.

Przedsiębiorca ma również prawo dokonać jednorazowo odpisu amortyzacyjnego od jego wartości początkowej w miesiącu oddania go do używania lub w miesiącu następnym. Trzecia opcja, to niewprowadzanie go do ewidencji środków trwałych i uznanie za element wyposażenia. W tym ostatnim wariancie wydatki na wykup podlegają ujęciu bezpośrednio w kosztach podatkowych w miesiącu oddania go do używania.

 

Samochód po leasingu a koszty bieżące

Jeżeli wykupiony z leasingu samochód osobowy jest w firmie środkiem trwałym, to wydatki na jego eksploatację stanowią koszty podatkowe w pełnej poniesionej wysokości, pod warunkiem spełniania kryteriów do uznania za koszt podatkowy.

Samochód po leasingu nie jest środkiem trwałym

Jeżeli Samochód po leasingu nie jest środkiem trwałym Przedsiębiorca wskazuje, że wydatki z tytułu używania na potrzeby firmowe samochodu osobowego niewprowadzonego do ewidencji środków trwałych są kosztami podatkowymi do wysokości tzw. kilometrówki, Do wysokości kilometrowi oznacza do kwoty wyznaczonej przez iloczyn liczby przejechanych kilometrów i obowiązującej stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu, który ustalany jest w ewidencji przebiegu pojazdu. Nie dotyczy to samochodów w okresie obowiązywania umowy leasingu. Prowadzenie kilometrówki obejmuje osobowe samochody poleasingowe wprowadzone do firmy osoby fizycznej, ale niebędące środkami trwałymi, jak również auta osobowe wykupione przez takie osoby z leasingu na cele prywatne, a użytkowane na potrzeby firmowe.

U podatnika podatku dochodowego od osób prawnych prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdu nie jest warunkiem koniecznym uznania za koszty wydatków związanych z eksploatacją auta osobowego niebędącego środkiem trwałym, o ile stanowi ono własność przedsiębiorcy. W odniesieniu do samochodów osobowych użytkowanych przez takich podatników ogranicza koszty ich eksploatacji do limitu tzw. kilometrówki, ale jedynie w odniesieniu do tych niestanowiących składników majątku podatnika – tym samym ograniczenie to nie dotyczy aut wykupionych z leasingu.

 

Samochód po leasingu a jego zbycie

Firmowy samochód poleasingowy może zostać przez przedsiębiorcę zbyty. Gdy jest to zbycie nieodpłatnie, np. darowizna, to nie powstanie przychód podatkowy z działalności gospodarczej.

W sytuacji, gdy zbycie jest odpłatne – sprzedaż samochodu, kwota uzyskana przez przedsiebiorcę  powoduje u niego powstanie przychodu z tego źródła.


Zbycie samochodu po leasingu będącego składnikiem firmowego majątku generuje przychód z działalności gospodarczej.

Gdy zbywającym samochód odpłatnie jest podatnik będący osobą fizyczną, a auto to wykupione zostało z leasingu na cele prywatne i nigdy nie stanowiło w firmie środka trwałego, wówczas jego odpłatne zbycie nie generuje przychodu z działalności gospodarczej.

Przychód z takiej transakcji należy kwalifikować do źródła przychodów określonego. Przychód powstaje, gdy od wykupienia pojazdu nie upłynął półroczny okres, o którym mowa w tym przepisie.

 

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 26.07.1991 r. o pdof (Dz. U. z 2016 r. poz. 2032 ze zm.)
Ustawa z dnia 15.02.1992 r. o pdop (Dz. U. z 2016 r. poz. 1888 ze zm.)

 


 

Masz jakieś pytania lub wątpliwości? Potrzebujesz porady księgowej? Zapoznaj się z terminarzem Bezpłatnych Konsultacji Księgowych w Biurach 2+1 i zarezerwuj swój termin już teraz!


 

Prezes Zarządu 2+1 Biura Rachunkowego
certyfikat księgowy nr 17674/2007

↓ Podziel się tym artykułem ze znajomymi!

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *