Znak towarowy może być sposobem na obniżenie podatku dochodowego

 Znak towarowy może być sposobem na obniżenie podatku dochodowego

znak towarowy

W wielu firmach, znak towarowy często są jednymi z najcenniejszych aktywów. Jednak wiele właścicieli firm nie bierze pod uwagę jak duże korzyści i oszczędności podatkowe mogą zostać osiągnięte przy wykorzystaniu znaków towarowych.

 

W rozumieniu przepisów podatkowych znak towarowy jest wartością niematerialną i prawną. Jak inne wartości niematerialne i prawne firma nie ma możliwości jego amortyzacji podatkowej w przypadku jeżeli został przez podatnika wytworzony.

 

Znak towarowy staje się kosztem podatkowym

Można tego dokonać poprzez tzw. podatkową aktywację znaku towarowego, którą można osiągnąć poprzez „step-up”. Jest to dokonanie czynności, które umożliwią przyjęcie rynkowej wartości znaku towarowego w księgach podatnika a tym samym umożliwią ich amortyzację, która będzie kosztem podatkowym.

 

Optymalizacja z wykorzystaniem znaku towarowego może przybrać różne formy

Po pierwsze można dokonać aktywacji podatkowej w celu amortyzacji znaku towarowego, po drugie można czerpać zyski z licencjonowania znaków i re-inwestycję uzyskiwanych w ten sposób środków pieniężnych.

 

Znak towarowy na umowie licencyjnej

Umowa licencyjna może być odpłatna lub nieodpłatna. Prawo do pobierania opłat licencyjnych powstaje gdy jest to zawarte w umowie. Najczęstsze opłaty za znak towarowy to: ciągłe, ryczałtowe i jednorazowe. W razie wątpliwości uznaje się, że iż opłata ma charakter ciągły. Ustalając wysokość opłaty licencyjnej bierze się pod uwagę szereg rozmaitych czynników. Są to: zasięg terytorialny i czasowy licencji, ewentualna wyłączność licencjobiorcy, możliwość udzielania sublicencji, hipotetyczne korzyści licencjobiorcy, branża w której znak jest stosowany oraz popularność danego znaku na rynku. Z reguły opłatę licencyjną liczy się jako określony procent obrotów netto.

 

Wykorzystując te rozwiązania trzeba mieć na uwadze, że żadna struktura nie może być wykorzystywana w celu umyślnego narażania innych podmiotów obrotu gospodarczego na straty, ani wyłącznie w celu unikania opodatkowania. Każda forma optymalizacji podatkowej i prawnej wymaga odpowiedniego zaplanowania i prawidłowego wdrożenia. Więcej metod na optymalizację podatkową dowiesz się z tego artykułu.

 

W razie wątpliwości zachęcam do zadawania pytań w komentarzach.

gb

Gabriela Brzezińska

Prezes Zarządu 2+1 Biura Rachunkowego

certyfikat księgowy nr 17674/2007

Podziel się tym artykułem ze znajomymi!

 

Jak zatrzymać pieniądze w firmie

Planowanie podatków, optymalizacja podatków w małej firmie. Jak zatrzymać pieniądze w firmie?

Piszemy posty, robimy wideo a może być też tak:

Nie wszystko musi być opisane słowami. Co o tym myślisz?

Więcej rysunków tutaj.

jak-zaoszczedzic-grafika

 

 

Jednorazowa amortyzacja sposobem na optymalizację podatkową

Jednorazowa amortyzacja daje przedsiębiorcom możliwość szybszego rozliczenia w podatkowych kosztach uzyskania przychodów wydatków na zakupiony środek trwały zamiast rozkładania wydatków w długim czasie. Tym samym pozwala za zmniejszenie podatku dochodowego.

Jeżeli płacisz duże podatki to skorzystaj z jednorazowej amortyzacji jednak zachowaj ostrożność. Najpierw sprawdź czy możesz skorzystać z jednorazowej amortyzacji:

 

Prawo do jednorazowej amortyzacji w 2015 r. mają:

 • mali podatnicy, tj. podatnicy, u których w 2014 r. wartość przychodu ze sprzedaży, wraz z kwotą należnego VAT, nie przekroczyła 5.015.000 zł,
   
 • podatnicy, którzy rozpoczęli w 2015 r. prowadzenie działalności gospodarczej.

 

Jednakże w przypadku osób prawnych z jednorazowej amortyzacji co do zasady nie mogą korzystać podatnicy rozpoczynający działalność gospodarczą, którzy powstali w wyniku:

 • w wyniku przekształcenia, połączenia lub podziału podatników albo
   
 • w wyniku przekształcenia spółki niebędącej osobą prawną.

 

Jeżeli płacisz duże podatki to skorzystaj z jednorazowej amortyzacji jednak zachowaj ostrożność.

 

Zachowaj ostrożność i sprawdź pułapki

Z jednorazowej amortyzacji nie mogą również korzystać firmy założone przez osoby fizyczne, które wniosły na poczet kapitału uprzednio prowadzone przez siebie przedsiębiorstwo albo składniki majątku tego przedsiębiorstwa o wartości przekraczającej łącznie równowartość w złotych kwoty co najmniej 10.000 euro.

W przypadku osób fizycznych, przedsiębiorca   rozpoczynający działalność gospodarczą nie może skorzystać z prawa do jednorazowej amortyzacji, gdy:

·         w roku rozpoczęcia działalności i

·         w okresie dwóch lat, licząc od końca roku poprzedzającego rok jej rozpoczęcia,

prowadził działalność gospodarczą samodzielnie lub jako wspólnik spółki niebędącej osobą prawną lub działalność taką prowadził małżonek podatnika, a między małżonkami istniała w tym czasie wspólność majątkowa.

 

Gabriela Brzezińska
Prezes Zarządu 2+1 Biura Rachunkowego
certyfikat księgowy nr 17674/2007

GB

Przyjdź porozmawiać o tym:
 • Jak założyć firmę
 • Jaką wybrać formę prowadzenia działalności
 • Jak zaoszczędzić dzięki księgowości
 • Jak możesz zatrzymać pieniądze w firmie
 • Co może być Twoim kosztem
Zapraszam cię na BEZPŁATNE DORADZTWO KSIĘGOWE
Gdzie?  do  Biura Rachunkowego 2+1 w Gdańsku Gdyni
Kiedy?  W każdą środę lub czwartek.
Jak się umówić?  Zadzwoń: 58 746 34 13 lub 784 955 666  lub napisz na adres kontakt@dwaplusjeden.com

 

Sposób na optymalizację podatkową, czyli 4 korzyści z bycia Małym Podatnikiem

Sposób na optymalizację podatkową, czyli 4 korzyści z bycia Małym Podatnikiem

Sposób na optymalizację podatkową, czyli 4 korzyści z bycia Małym Podatnikiem

Przedsiębiorco, jeżeli jesteś Małym Podatnikiem przepisy podatkowe dają Ci możliwość skorzystania z dogodnych dla Ciebie rozwiązań podatkowych. Sprawdź z czego mógłbyś skorzystać i jakie są korzyści z bycia Małym Podatnikiem.

 

Najpierw sprawdź: czy jestem Małym Podatnikiem?

Kto może być Małym Podatnikiem?

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą

Od czego to zależy?

Osoby, u których wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku VAT) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1.200.000 euro.

Rok 2016
Wartość przychodu sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w 2015 r. kwoty 5.092.000 zł (równowartość 1.200.000 euro).
Rok 2017
Wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego VAT) nie przekroczy w 2016 r. kwoty 5.157.000 zł (równowartość 1.200.000 euro).  

Do przeliczenia limitów na złote stosuje się średni kurs euro ogłoszony przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1.000 zł. Kurs ten na dzień 3 października 2016 r. wyniósł 4,2976 zł/euro (tabela NBP nr 191/A/NBP/2016).

 

4 korzyści z bycia Małym Podatnikiem

 

1. Metoda Kasowa – opodatkowujesz jedynie to co faktycznie masz w kasie

Jest sposobem rozliczania podatku VAT. Pozwala tobie na rozliczenie z fiskusem dopiero wtedy, gdy otrzymasz od kontrahenta wynagrodzenie za dostarczone towary lub wykonane usługi. Płacisz podatek dopiero, gdy będziesz dysponował pieniędzmi. W przypadku sprzedaży dla osób nie rozliczających VAT-u daje dodatkowe pół roku na uzyskanie zapłaty i zgromadzenie potrzebnych środków.

2. Podatek dochodowy 4 razy w roku

Jeżeli jesteś przedsiębiorcą opodatkowanym według skali podatkowej lub podatkiem liniowym, masz prawo do kwartalnego rozliczania podatków.
Jeżeli chcesz kwartalnie opłacać zaliczki na podatek dochodowy musisz zgłosić to w urzędzie skarbowym w terminie do 20 lutego. 

Jak wygląda rozliczenie kwartalne?

Otóż zaliczki należy wpłacać do 20 każdego miesiąca następującego po danym kwartale:
*    do 20 kwietnia – za I kwartał,
*    do 20 lipca za – II kwartał,
*    do 20 października – za III kwartał,
*    do 20 stycznia następnego roku – za IV kwartał.

3. Rozliczenie VAT-u tylko 4 razy w roku

Następnym korzystnym rozwiązaniem dla Ciebie jest możliwość kwartalnego rozliczania podatku VAT.
VAT należy zapłacić i złożyć deklarację do 25-go dnia miesiąca kolejnego po kwartale, za którego podatek dotyczy. Metoda ta chociaż jest rozwiązaniem o charakterze preferencyjnym nie będzie jednak dobra w tych firmach, u których występuję często lub ciągle nadwyżka podatku np. dużo sprzedaży na eksport lub dużo wewnątrz wspólnotowych dostaw towarów.

System kwartalny pozwala przedsiębiorcy dłużej dysponować gotówką oraz  ułatwia utrzymanie równowagi finansowej w Firmie. To bardzo dużo pomaga kiedy klienci nie płacą na czas. Rzadziej płaci się podatki i składa deklaracje.

4. Środki trwałe od razu w koszty – preferencyjna amortyzacja

Jako Mały Podatnik masz prawo stosować w swojej firmie jednorazowe odpisy amortyzacyjne. Ta metoda amortyzacji została jednak zastrzeżona przez ustawodawcę wyłącznie dla środków trwałych zaliczonych do grupy 3-8 KŚT, z wyłączeniem samochodów osobowych.

Pamiętaj o ograniczeniu. Korzystając z jednorazowej amortyzacji masz jednocześnie obowiązek stosowania przepisów o korekcie kosztów przy braku zapłaty.

 

Jaki dokładnie środki trwałe możesz amortyzować jednorazowo zapytaj księgowe w Biurze Rachunkowym 2+1
 

 
Gabriela Brzezińska
Prezes Zarządu 2+1 Biura Rachunkowego
certyfikat księgowy nr 17674/2007

GB

Przyjdź porozmawiać o tym:
 • Jak założyć firmę
 • Jaką wybrać formę prowadzenia działalności
 • Jak zaoszczędzić dzięki księgowości
 • Jak możesz zatrzymać pieniądze w firmie
 • Co może być Twoim kosztem
Zapraszam cię na BEZPŁATNE DORADZTWO KSIĘGOWE
Gdzie?  do  Biura Rachunkowego 2+1 w Gdańsku Gdyni
Kiedy?  W każdą środę lub czwartek.
Jak się umówić?  Zadzwoń: 58 746 34 13 lub 784 955 666  lub napisz na adres kontakt@dwaplusjeden.com