ewidencja czasu pracy

Ewidencja czasu pracy i inne dokumenty w 2019r.

Ewidencja czasu pracy i inne dokumenty w 2019r. Od 1 stycznia 2019r. roku będą obowiązywały nowe przepisy dotyczące skrócenia okresu przechowywania akt pracowniczych. W wyniku projektowanych , oprócz akt osobowych, pracodawca będzie miał obowiązek prowadzić ewidencję czasu pracy i inne dokumenty związane ze stosunkiem pracy, np. kartę wypłaconego wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń związanych z pracą […]