Płatność gotówką przyjęta przez Przedsiębiorcę

Płatność gotówką przyjęta przez przedsiębiorcę

Fakturę powyżej 15.000 zł w obrocie z innym przedsiębiorcą trzeba zapłacić przelewem. Sprawdź czy są ograniczenie dotyczące zapłat gotówkowych, które otrzymujesz od swoich klientów?

 

Płatność gotówką zależy od tego, czy klienci są przedsiębiorcami, czy są to osoby fizyczne dokonujące płatności na cele niezwiązane z działalnością gospodarczą.

 

Przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1829 ze zm.) – art. 22 ust. 2,  stanowią, że dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą następuje za pośrednictwem rachunku płatniczego przedsiębiorcy, w każdym przypadku, gdy:

  • stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca oraz
     
  • jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15.000 zł.

 

W przepisie tym mowa więc zarówno o dokonywaniu płatności przez przedsiębiorcę na rzecz innego przedsiębiorcy, jak i o przyjmowaniu płatności od innych podmiotów.

 

Przedsiębiorco, możesz przyjmować wpłaty od swoich klientów nie będących przedsiębiorcami w gotówce gdy jednorazowa wartość transakcji przekracza 15.000 zł.

 

Gdy klientem dokonującym wpłaty jest inny przedsiębiorca, to płatność powinna nastąpić za pośrednictwem rachunku płatniczego przedsiębiorcy.

 

Przedsiębiorca, który reguluje swoje zobowiązania wobec kontrahentów dokonując zapłaty w gotówce, w przypadku gdy jednorazowa wartość takiej transakcji przekracza 15.000 zł, nie ma prawa zaliczyć jej wartości do kosztów podatkowych w tej części, w jakiej płatność za nią została dokonana bez pośrednictwa rachunku płatniczego. Jeżeli natomiast już obciążył nią koszty, wówczas o tę część zobowiązany jest je pomniejszyć.

 

Jeżeli potrzebujesz porady księgowej zapraszam do mnie i do mojego Biura Rachunkowego 2+1. Zapraszam do kontaktu!

 

gb

Gabriela Brzezińska
Prezes Zarządu 2+1 Biura Rachunkowego
certyfikat księgowy nr 17674/2007

↓ Podziel się tym artykułem ze znajomymi!

Limit rozliczeń gotówkowych

Limit rozliczeń gotówkowych w firmie

Wielu z klientów prowadzonego przeze mnie Biura Rachunkowego 2+1 dokonuje transakcji o znacznych wartościach. Czasem pada pytanie czy mogą skorzystać z gotówkowej formy rozliczeń bez użycia rachunku bankowego i czy jest jakiś limit rozliczeń gotówkowych.

 

 

Zazwyczaj ja i nasi księgowi odpowiadamy, że tak ale…
 
pamiętaj proszę, że obecnie dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z Twoją firmą następuje za pośrednictwem rachunku bankowego przedsiębiorcy w każdym przypadku, gdy:
 
– stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca
oraz
– jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15.000 euro przeliczonych na PLN.
 
 
Aktualnie limit rozliczeń gotówkowych określony jest w euro, zatem konieczne jest jej przeliczanie na złotówki według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym dokonano transakcji.
 
Musisz wiedzieć jedno:
limit rozliczeń gotówkowych w transakcjach pomiędzy przedsiębiorcami zostanie obniżony do 15.000 zł.
 
Zmiany te będą obowiązywały od 1 stycznia 2017 r. i będą mieć zastosowanie do płatności dokonywanych w roku podatkowym rozpoczynającym się po dniu 31 grudnia 2016 r. Jednocześnie rozwiązanie to nie będzie mieć zastosowania do płatności wynikających z transakcji zawartych przed dniem 1 stycznia 2017 r., jeżeli wartość transakcji nie przekroczy dotychczasowego limitu (15.000 euro).
 
 
Jeżeli chcesz wiedzieć więcej –  napisz do mnie lub zostaw komentarz pod artykułem.

gb

Gabriela Brzezińska

Prezes Zarządu 2+1 Biura Rachunkowego

certyfikat księgowy nr 17674/2007

 

Podziel się tym artykułem ze znajomymi!