Termin płatności: Gdy kontrahent nie chce zapłacić za fakturę w terminie

Termin płatności i jego dotrzymanie przez kontrahentów – zdarza się, że jest to problem w prowadzeniu biznesu. Jeden z naszych klientów – firma szkoleniowa, przeprowadziła szkolenia i warsztaty z obsługi klienta dla swojego kontrahenta, zgodnie z jego oczekiwaniami i zakresem określonym w umowie. W umowie określone było również wynagrodzenie oraz termin płatności. Warsztaty  odbyły się, […]