jednorazowa-amortyzacja

Podatek od środków transportowych

Podatek od środków transportu   Jak płacić podatek od środków transportu?  Do 15 września 2017 r. właścicielach samochodów ciężarowych o określonej masie, ciągników, przyczep, naczep i autobusów, maja obowiązek zapłaty podatku od środków transportowych. Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został zarejestrowany na terytorium RP, nabyty lub […]

Podatek od nieruchomości. Zbliża się termin jego zapłaty!

Podatek od nieruchomości   Mija termin płatności raty podatków i opłat lokalnych. Wśród nich są płatności związane z posiadaniem nieruchomości.  Czy jesteś zobowiązany do jego zapłaty i o jakich terminach należy pamiętać ? Jeżeli korzystasz z możliwości rozłożenia opłat podatków lokalnych na raty, to do 15 września musisz musieli zapłacić kolejną ratę podatku od nieruchomości. […]