Najem kilku mieszkań a działalność gospodarcza – podatek od najmu

podatek od najmu

Najem kilku mieszkań a działalność gospodarcza

Kwalifikacji przychodów z najmu nieruchomości do odpowiedniego źródła dokonuje wynajmujący. Wynajmujący podejmuje decyzję czy przychody uzyskane z tego tytułu rozliczy w przychodach działalności gospodarczej czy  w ramach prywatnego najmu.

Gdy przedmiotem najmu są składniki majątku związane z działalnością gospodarczą albo najem jest jej przedmiotem, przychody osiągnięte z tego tytułu zalicza się do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej.

W przypadku prywatnych składników majątku podatnik może zakwalifikować uzyskane przychody do odrębnego źródła, jakim jest prywatny najem i wybrać opodatkowanie ryczałtem ewidencjonowanym.

Warunkiem złożenie pisemnego oświadczenia o wyborze opłacania podatku w formie zryczałtowanej. W sytuacji gdy właściciel nieruchomości – wynajmujący rozpocznie osiąganie przychodów z prywatnego najmu w trakcie roku podatkowego, składa oświadczenie naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według swojego miejsca zamieszkania. Termin złożenia oświadczenie to do 20-ty dzień miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnął pierwszy przychód z tego tytułu, albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód osiągnie w grudniu roku podatkowego.

 

Ważne:
Kwalifikacja przychodów z najmu prywatnych składników majątku jest kwestią sporną i nie zawsze zaliczenie tego rodzaju przychodów do prywatnego najmu bądź działalności gospodarczej zależy od decyzji podatnika.

W przypadku najmu kilku mieszkań organy podatkowe uważają, że dla określenia czy mamy tu do czynienia z działalnością gospodarczą nie ma znaczenia ilość lokali oraz ich rodzaj, ale to, czy w danej sprawie zachodzą przesłanki określone w art. 5a pkt 6 ustawy o pdof charakterystyczne dla działalności gospodarczej.

W sytuacji gdy sposób prowadzenia tej działalności ze względu na rozmiar, powtarzalność, zarobkowy charakter oraz sposób zorganizowania wypełnia znamiona działalności gospodarczej, to wówczas wynajem nieruchomości należy uznać za działalność gospodarczą i rozliczyć na zasadach właściwych dla tej działalności. Sposób klasyfikowania przychodów z najmu nie został jednoznacznie zdefiniowany w ustawie o pdof. Definicje taka można znaleźć w interpretacjach organów podatkowych. Interpretacje takie są dostępne na stronie Ministerstwa Finansów http://sip.mf.gov.pl/

 

Przykładowe interpretacje to:

nr 0115-KDIT3.4011.25.2018.1, z dnia 21 lutego 2018 r.,
nr 0114-KDIP3-1.4011.495.2017.1.KS, z dnia 17 sierpnia 2017 r.,
nr 0113-KDIPT2-1.4011.121.2017.3.DJD).
 

Jaki podatek od najmu?

Dla przychodów z prywatnego najmu do kwoty 100.000 zł stawka ryczałtu wynosi 8,5%, a od nadwyżki ponad tę kwotę 12,5% przychodów.

 

 

O tym jak możesz opłacać podatki z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej dowiesz się w artykule: JAK WPŁACAĆ ZALICZKI NA PODATEK DOCHODOWY

***

Masz jakieś pytania lub wątpliwości? Potrzebujesz porady księgowej? Zapoznaj się z terminarzem Bezpłatnych Konsultacji Księgowych w Biurach 2+1 i zarezerwuj swój termin już teraz!

***

Jeśli jesteś Księgową lub Księgowym, może zainteresuje Cię Program Partnerski 2+1:

 

 


W razie wątpliwości zachęcam do zadawania pytań w komentarzach.

 

gb

 

Gabriela Brzezińska
Prezes Zarządu 2+1 Biura Rachunkowego
certyfikat księgowy nr 17674/2007

Podziel się tym artykułem ze znajomymi!

 

 

 

 

PIT-28 do końca stycznia!

PIT-28 do końca stycznia!

 31 stycznia 2018 r., w środę mija termin złożenia PIT-28 za 2017r. przez podatników korzystających z opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Dzień 31 stycznia 2018 r. jest tym ostatnim dniem zapłaty ryczałtu za grudzień 2017 r. (dla opłacających podatek miesięcznie) albo za IV kwartał 2017 r. (dla rozliczających się kwartalnie) na rachunek urzędu skarbowego.

Jeżeli istnieje taki obowiązek, do zeznania PIT-28 należy załączyć wybrane załączniki:

  • informację o przychodach podatnika z działalności prowadzonej na własne nazwisko oraz z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze (PIT-28/A)
  • informację o przychodach podatnika z działalności prowadzonej w formie spółki (spółek) osób fizycznych (PIT-28/B)
  • informację o odliczeniach od dochodu (przychodu) i od podatku (PIT/O)
  • oświadczenie o wysokości wydatków związanych z inwestycją służącą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych (PIT-2K)
  • informację o odliczeniu wydatków mieszkaniowych (PIT/D)

 

Obowiązek złożenia zeznania od przychodów objętych podatkiem zryczałtowanym dotyczy nie tylko przedsiębiorców opodatkowanych ryczałtem, ale także osób osiągających przychody z tzw. prywatnego najmu, którzy wybrali tę formę rozliczeń z fiskusem.

Zeznanie Pit -28 należy złożyć w urzędzie skarbowym właściwym według swojego miejsca zamieszkania.

Zeznanie Pit -28 za 2017 r. nie trzeba dostarczyć do urzędu skarbowego w wersji papierowej. Można przesłać go przez internet jako dokument elektroniczny. Wystarczy wypełnić odpowiedni druk. Można to zrobić w następujący sposób:

  • pobierając interaktywny formularz ze strony internetowej www.e-deklaracje.gov.pl

albo

  • za pośrednictwem uprzednio ściągniętej z tej strony aplikacji.

 

***

Masz jakieś pytania lub wątpliwości? Potrzebujesz porady księgowej? Zapoznaj się z terminarzem Bezpłatnych Konsultacji Księgowych w Biurach 2+1 i zarezerwuj swój termin już teraz!


W razie wątpliwości zachęcam do zadawania pytań w komentarzach.

 

gb

 

Gabriela Brzezińska
Prezes Zarządu 2+1 Biura Rachunkowego
certyfikat księgowy nr 17674/2007

Podziel się tym artykułem ze znajomymi!