jednorazowa-amortyzacja

Podatek od środków transportowych

Podatek od środków transportu   Jak płacić podatek od środków transportu?  Do 15 września 2017 r. właścicielach samochodów ciężarowych o określonej masie, ciągników, przyczep, naczep i autobusów, maja obowiązek zapłaty podatku od środków transportowych. Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został zarejestrowany na terytorium RP, nabyty lub […]