Kwota wolna od podatku i skala podatkowa 2018r.

Kwota wolna od podatku  i skala podatkowa 2018r.  

 

Przedsiębiorco, sprawdź jaka jest teraz kwota wolna od podatku. Od 01.01.2018 r. obowiązują już inne zasady stosowania kwoty wolnej od podatku. Od stycznia 2018r., dla osób o najniższych dochodach rocznych określonych w wysokości do 8.000,00 zł, czyli kwocie odpowiadającej obecnej wysokości minimum egzystencji ogłaszanego przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, kwota zmniejszająca podatek wynosi 1.440,00 zł.

Osoby o tym poziomie dochodów opodatkowanych według skali podatkowej nie zapłacą podatku. Osoby, u których roczne dochody mieszczą się w przedziale powyżej 8.000 zł do kwoty 13.000 zł, kwota zmniejszająca podatek określona została pomiędzy 1.440 zł a 556,02 zł.

Osoby o rocznych dochodach wyższych od kwoty 11.000 zł i nieprzekraczających pierwszego progu skali podatkowej, czyli 85.528 zł, będą korzystać z kwoty zmniejszającej podatek na dotychczas obowiązującym poziomie, czyli 556,02 zł.

Kwota zmniejszająca podatek dochodowy uległa obniżeniu u osób, które uzyskują roczne dochody w przedziale powyżej 85.528 zł do 127.000 zł.

Osoby, które roczne dochody osiągają na poziomie powyżej 127.000 zł utracili prawo do kwoty wolnej od podatku.

 

Podstawa obliczenia podatku
Podatek wynosi
ponad
do
 
85.528 zł
18% minus kwota zmniejszająca podatek
85.528 zł
  15.395 zł 04 gr + 32% nadwyżki ponad 85.528 zł
Podstawa obliczenia podatku
Kwota wolna od podatku odliczana w rocznym obliczeniu podatku lub zeznaniu
ponad
do
  8.000 zł 1.440 zł
8.000 zł
 13.000 zł 1.440 zł – [883,98 zł × (podstawa obliczenia podatku – 8.000 zł ) : 5.000 zł]
13.000 zł 85.528 zł 556,02 zł
85.528 zł 127.000 zł 556,02 zł – [556,02 zł × (podstawa obliczenia podatku – 85.528 zł) : 41.472 zł]
127.000 zł   brak kwoty zmniejszającej podatek
Podstawa obliczenia podatku
Kwota zmniejszająca podatek stosowana przez podatnika
na etapie obliczania zaliczek na podatek
ponad
do
 
85.528 zł
556,02 zł
85.528 zł
  brak kwoty zmniejszającej podatek

Podstawa prawna: art. 27 ust. 1, 1a i 1b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2032 ze późn. zm.).

 

Masz jakieś pytania lub wątpliwości? Potrzebujesz porady księgowej? Zapoznaj się z terminarzem Bezpłatnych Konsultacji Księgowych w Biurach 2+1 i zarezerwuj swój termin już teraz!


W razie wątpliwości zachęcam do zadawania pytań w komentarzach.gb

 

Gabriela Brzezińska
Prezes Zarządu 2+1 Biura Rachunkowego
certyfikat księgowy nr 17674/2007

Podziel się tym artykułem ze znajomymi!

 

Split payment – rewolucja w VAT

Split payment – rewolucja w VAT

Split payment zacznie obowiązywać od lipca 2018 r.

Będzie rewolucja w VAT.  Zapłata od twojego kontrahenta będzie wpływać na dwa konta: na jedno kwota netto, na drugie – sam podatek VAT. Prowadząc firmę będziesz musiał zaplanować nowe metody na zarządzanie swoja płynnością finansową. Sejm jednogłośnie przyjął projekt regulacji dotyczącej rozliczeń podatku VAT między kontrahentami. Metoda podzielonej płatności (z ang. split payment) ma wejść w życie 1 lipca 2018 r.

Na początku split payment ma być dobrowolny. Żeby stał się obowiązkowy, na to musi się zgodzić Komisja Europejska.

 

Na czym polega split payment?

Split payment będzie polegał na tym, że kupujący będzie przelewał na twój zwykły rachunek sprzedawcy tylko kwotę netto. Kwotę podatku od towarów i usług przekaże na specjalne konto, wydzielony rachunek do VAT. Zgromadzone pieniądze na tym rachunku będą własnością sprzedawcy z ograniczonym dostępem.

Mechanizm ten będzie można stosować zarówno do regulowania całości zobowiązań, jak i ich części.

 

Oddzielny rachunek dla VAT

Każdy podatnik VAT ma dostać dodatkowy rachunek. Rachunek ten będzie dedykowany specjalnie dla podatku od towarów i usług niezależnie od tego, czy przedsiębiorca będzie chciał korzystać z metody podzielonej płatności.

Otwarcie i prowadzenie rachunku VAT nie będzie powodowało dodatkowych opłat dla przedsiębiorców. Banki będą mogły pobierać opłaty za dokonywanie przelewów w podzielonej płatności. Opłaty te nie będą mogły być wyższe niż od opłaty za dokonanie tradycyjnego przelewu na koncie podstawowym przedsiębiorcy.

Dla przykładu jeżeli bank stosuje opłatę za normalny przelew w wysokości np. 1,5 zł. Wówczas za przelew przy mechanizmie podzielonej płatności nie będzie mogła być wyższa niż 1,5 zł.

Z projektu wynika, że pieniądze na koncie VAT mogą być oprocentowane, jednak nie będzie to uregulowane umową między bankiem a przedsiębiorcą.

 

Możliwe przyspieszone zwroty VAT

Zachęta dla  split paymentu mają być szybkie zwroty nadwyżki podatku VAT naliczonego nad należnym na rachunek VAT. Przedsiębiorca, który wystąpi o zwrot podatku VAT na wydzielone konto a nie na swój zwykły rachunek, otrzyma ten zwrot w ciągu 25 dni, licząc od dnia złożenia deklaracji VAT. Naczelnik urzędu skarbowego nie będzie mógł wydłużyć 25-dniowego terminu na zwrot.

Wniosek o zwrot na konto VAT będzie mógł złożyć każdy podatnik, bez względu na to, czy rozlicza się w systemie podzielonej płatności, czy nie.

 

Będzie można odzyskać środki

Pieniądze zgromadzone na koncie VAT będzie można przeznaczyć na:

  • zapłatę podatku fiskusowi,
  • zapłatę kontrahentom kwoty będącej równowartością VAT wynikającej z otrzymanych faktur,
  • fiskus może przelać środki z konta VAT na zwykły rachunek, pod warunkiem że podatnik o to wystąpi, a naczelnik urzędu skarbowego się na to zgodzi (będzie mógł odmówić przekazania pieniędzy).

Pieniądze z konta VAT trafią na zwykły rachunek przedsiębiorcy w ciągu 60 dni.

 


 

Masz jakieś pytania lub wątpliwości? Potrzebujesz porady księgowej? Zapoznaj się z terminarzem Bezpłatnych Konsultacji Księgowych w Biurach 2+1 i zarezerwuj swój termin już teraz!


 

Prezes Zarządu 2+1 Biura Rachunkowego
certyfikat księgowy nr 17674/2007

↓ Podziel się tym artykułem ze znajomymi!