Sprawozdanie finansowe za rok 2017

sprawozdanie finansowe

Sprawozdanie finansowe za rok 2017 – zasady przekazywania do urzędu skarbowego

Przedsiębiorcy, a także spółki wchodzące w skład podatkowej grupy kapitałowej, obowiązani są do sporządzenia sprawozdania finansowego i przekazania do urzędu skarbowego, za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej, sprawozdanie (…)” – art. 27 ust. 2 ustawy o pdop. Są to nowe zasady składania sprawozdań i nowe przepisy budzą jednak szereg wątpliwości, które staramy się wyjaśnić.

 

Od 15 marca 2018 r. zmieniły się zasady składania dokumentów finansowych do KRS. Do sądu sprawozdanie finansowe musi być przekazywane drogą elektroniczną. Ustawodawca dopuścił możliwość składania skanów dokumentów sporządzonych źródłowo w formie papierowej.

 

Od 1 października 2018 r. wejdzie w życie obowiązek sporządzania sprawozdań finansowych w formie elektronicznej. Z tą datą także zmienia się przepisy –  art. 27 ust. 2 ustawy o pdop.

 

W dniu 14 marca 2018 r. na stronie internetowej Dyrektora Krajowej Izby Skarbowej zamieszczono komunikat o zmianach w obowiązku przekazywania sprawozdań finansowych do urzędu skarbowego. Dyrektor KIS informuje o zmianach, jakie zaczną obowiązywać od 1 października 2018 r., a w odniesieniu do obecnych obowiązków przytoczono aktualnie obowiązującą treść art. 27 ust. 2 ustawy o pdop.

 

Na infolinii KIS w tej kwestii udzielane są informacje, że sprawozdanie finansowe należy złożyć do urzędu skarbowego według dotychczasowych zasad.

 

Krajowa Izba Skarbowa uzasadniając swoje stanowisko odwołuje się do przepisu przejściowego art. 4 ust. 1 ustawy nowelizującej, na mocy której zmieniono art. 27 ust. 2 ustawy o pdop. Przepisy te dotyczą dochodów (przychodów), a nie obowiązków sprawozdawczych.

Reasumując, można wnioskować, że organy administracji skarbowej nie będą stosować w praktyce nowego brzmienia art. 27 ust. 2 ustawy o pdop, a tym samym sprawozdanie finansowe do urzędu skarbowego będzie można złożyć w formie papierowej.

 

Sprawdź czym będzie Rejestr Należności Publicznoprawnych, który zostanie wprowadzony 1 lipca 2018r.

 

***

Sprawdź, ile zapłacisz za usługi księgowe w 2+1!

***

Jeśli jesteś Księgową lub Księgowym, może zainteresuje Cię Program Partnerski 2+1:

 


W razie wątpliwości zachęcam do zadawania pytań w komentarzach.

 

gbGabriela Brzezińska

Prezes Zarządu 2+1 Biura Rachunkowego
certyfikat księgowy nr 17674/2007

Podziel się tym artykułem ze znajomymi!

 

 

 

 

Kiedy sprawozdanie finansowe możesz przesunąć w czasie?

Sprawozdanie finansowe

 

Kiedy sprawozdanie finansowe możesz przesunąć w czasie?

Jeżeli założyłeś firmę,  która rozpoczęła działalność w drugiej połowie roku obrotowego, to możesz księgi rachunkowe i sprawozdanie finansowe za ten okres połączyć z księgami rachunkowymi i sprawozdaniem finansowym za rok następny. Tym samym poniesiesz niższe koszty za usługi księgowe.

 

Pierwszy rok obrotowy będzie trwał dłużej niż 12 miesięcy. Jeśli Twoja firma rozpoczęła działalność w drugiej połowie 2017 r., np. w lipcu 2017, masz wówczas możliwość połączenia ksiąg rachunkowych za 2017 r. i 2018 r. W tej sytuacji nie będziesz miał obowiązku sporządzenia sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2017 r.

Z uproszczenia tego mogą skorzystać wyłącznie firmy, które są podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych, np. spółka z o.o., spółka akcyjna.

 

Możliwość pierwszego roku podatkowego została uregulowana w art. 8 ust. 2a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Z przepisów wynika, że w przypadku podjęcia po raz pierwszy działalności w drugiej połowie roku kalendarzowego i wybrania roku podatkowego pokrywającego się z rokiem kalendarzowym, można wydłużyć pierwszy rok podatkowy. Pierwszy rok podatkowy może wówczas trwać od dnia rozpoczęcia działalności do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym rozpoczęto działalność.

 

Jak wydłużyć rok obrotowy?

Aby móc wydłużyć rok obrotowy,  przedsiębiorca musi spełnić 3 warunki:

  1. rozpoczęcie działalności w drugiej połowie przyjętego roku obrotowego,
  2. zamieszczenie informacji o tym fakcie w umowie lub statucie,
  3. przyjęcie za rok obrotowy i podatkowy roku kalendarzowego.

 

U przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą i opodatkowanych podatkiem dochodowym od osób fizycznych rokiem obrotowym i podatkowym jest zawsze rok kalendarzowy. Przedsiębiorcy Ci nie mogą ksiąg rachunkowych i sprawozdania finansowego za ten okres połączyć z księgami rachunkowymi i sprawozdaniem finansowym za rok następny.

 

Więcej o tym jak zoptymalizować koszty przeczytasz w pozostałych artykułach na blogu Akademia Przedsiębiorcy
 
 
Zapraszam Cię również na BEZPŁATNE DORADZTWO KSIĘGOWE
Gdzie?  do  Biura Rachunkowego 2+1 w Gdańsku lub Gdyni
Kiedy?  W każdą środę lub czwartek.
Jak się umówić?  Zadzwoń: 58 746 34 13 lub 784 955 666  lub napisz na adres kontakt@dwaplusjeden.com
 
Chcesz być na bieżąco z nowymi artykułami? Dołącz do grupy na FB: 2+1 Akademia PrzedsiębiorczościAkademia Przedsiębiorczości

Gabriela Brzezińska

Prezes Zarządu 2+1 Biura Rachunkowego
certyfikat księgowy nr 17674/2007