Podatek VAT od zaliczki

Co do zasady obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi. Zdarzają się sytuacje, że przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi otrzymano całość lub część zapłaty, np.: przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę, obowiązek podatkowy w podatku VAT powstaje z chwilą jej otrzymania w odniesieniu do otrzymanej kwoty