PIT-28 do końca stycznia!

PIT-28 do końca stycznia!

 31 stycznia 2018 r., w środę mija termin złożenia PIT-28 za 2017r. przez podatników korzystających z opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Dzień 31 stycznia 2018 r. jest tym ostatnim dniem zapłaty ryczałtu za grudzień 2017 r. (dla opłacających podatek miesięcznie) albo za IV kwartał 2017 r. (dla rozliczających się kwartalnie) na rachunek urzędu skarbowego.

Jeżeli istnieje taki obowiązek, do zeznania PIT-28 należy załączyć wybrane załączniki:

 • informację o przychodach podatnika z działalności prowadzonej na własne nazwisko oraz z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze (PIT-28/A)
 • informację o przychodach podatnika z działalności prowadzonej w formie spółki (spółek) osób fizycznych (PIT-28/B)
 • informację o odliczeniach od dochodu (przychodu) i od podatku (PIT/O)
 • oświadczenie o wysokości wydatków związanych z inwestycją służącą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych (PIT-2K)
 • informację o odliczeniu wydatków mieszkaniowych (PIT/D)

 

Obowiązek złożenia zeznania od przychodów objętych podatkiem zryczałtowanym dotyczy nie tylko przedsiębiorców opodatkowanych ryczałtem, ale także osób osiągających przychody z tzw. prywatnego najmu, którzy wybrali tę formę rozliczeń z fiskusem.

Zeznanie Pit -28 należy złożyć w urzędzie skarbowym właściwym według swojego miejsca zamieszkania.

Zeznanie Pit -28 za 2017 r. nie trzeba dostarczyć do urzędu skarbowego w wersji papierowej. Można przesłać go przez internet jako dokument elektroniczny. Wystarczy wypełnić odpowiedni druk. Można to zrobić w następujący sposób:

 • pobierając interaktywny formularz ze strony internetowej www.e-deklaracje.gov.pl

albo

 • za pośrednictwem uprzednio ściągniętej z tej strony aplikacji.

 

***

Masz jakieś pytania lub wątpliwości? Potrzebujesz porady księgowej? Zapoznaj się z terminarzem Bezpłatnych Konsultacji Księgowych w Biurach 2+1 i zarezerwuj swój termin już teraz!


W razie wątpliwości zachęcam do zadawania pytań w komentarzach.

 

gb

 

Gabriela Brzezińska
Prezes Zarządu 2+1 Biura Rachunkowego
certyfikat księgowy nr 17674/2007

Podziel się tym artykułem ze znajomymi!

 

 

Strata podatkowa może pomniejszyć podatek do zapłaty

Strata podatkowa może pomniejszyć podatek do zapłaty.

strata podatkowaStrata podatkowa może być sposobem na zaoszczędzenie pieniędzy gdyż pomniejsz podatek do zapłaty gdy firma osiąga dochód podatkowy. Strata podatkowa może wystąpić w firmie każdego Przedsiębiorcy. Szczególnie na początku prowadzenia biznesu, ze względu na koszy związane z jego uruchomieniem i „rozkręceniem”. Przedsiębiorca ma prawo obniżyć dochód o stratę osiągniętą w poprzednich latach. Najkrótszy okres, w którym może wykorzystać całą ulgę wynosi 2 lata, a najdłuższy to 5 lat.

 

Strata podatkowa jest możliwa do odliczenia w ramach danego źródła przychodów za określony rok podatkowy. Wysokość corocznego pomniejszenia nie może przewyższać 50 proc. kwoty poniesionej Zatem najkrótszy okres, w jakim może być rozliczona strata, wynosi dwa kolejno po sobie następujące lata podatkowe.

 

Strata podatkowa w spółkach kapitałowych

Przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód bez względu na rodzaj źródeł przychodów z jakich dochód ten został osiągnięty. Dochodem jest nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym. Jeżeli koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, to różnica jest stratą. Tak obliczoną stratę podatnik może obniżyć dochód w kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych.

 

Przykład spółki ABC

Spółka ABC w roku 2015 poniosła stratę 100 tys. zł. W roku 2016 będzie mogła odliczyć od przychodu stratę w maksymalnej kwocie 50 tys. zł. Warunkiem jest osiągnięcie przychodu, od którego będzie możliwe odliczenie  tej straty. Jeżeli spółka ABC zdecyduje się na rozliczenie straty w maksymalnym ustawowym okresie 5ciu lat, to może co roku, w kolejno po sobie następujących latach, odliczać po 20 tys. zł. Kwoty te nie muszą być równe. Odliczenie w danym roku nie może przekraczać 50 proc. rozliczanej straty.

 

Strata podatkowa u prowadzących działalność gospodarczą

Tak jak u osób prawnych, w spółkach, jeżeli koszty uzyskania przekraczają sumę przychodów, to różnica jest stratą ze źródła przychodów. O wysokość straty ze źródła przychodów poniesionej w roku podatkowym można obniżyć dochód uzyskany z tego źródła w najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych, z tym że wysokość obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50 proc. kwoty tej straty.

 

Przykład Pani Ewy

Pani Ewa prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą opodatkowaną według skali podatkowej. Dodatkowo jest zatrudniona na podstawie umowy o pracę. Ze względu na duże wydatki związane z rozwijaniem firmy rok 2014 pani Ewa zakończyła stratą z działalności gospodarczej w kwocie 12 tys. zł. Rok 2015 również przyniósł jej stratę z działalności w kwocie 5 tys. zł, ale jej dochody ze stosunku pracy za 2016 r. wyniosą 82 tys. zł.

W tej sytuacji strat firmowych z  lat 2015 i 2016 nie może rozliczyć z dochodami ze stosunku pracy, gdyż straty te i dochód wygenerowane zostały w dwóch różnych źródłach przychodu. Stratę będzie mogła rozliczać w roku 2017 dopiero po osiągnięciu dochodu z działalności gospodarczej.

 

Więcej na tematy zatrzymania pieniędzy w firmie dowiesz się z artykułu ‘Jak zatrzymać pieniądze w firmie’

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na tematy księgowe to zachęcam do zadawania pytań.

gb

Gabriela Brzezińska
Prezes Zarządu 2+1 Biura Rachunkowego
certyfikat księgowy nr 17674/2007

Podziel się tym artykułem ze znajomymi!

Sposób opłacania zaliczek w 2017r.

Sposób opłacania zaliczek w 2017r.

Jeśli prowadzisz działalność gospodarczą i rozliczasz się z podatku na zasadach ogólnych luty jest miesiącem, w którym masz wybór sposobu opłacania zaliczek w 2017r. na podatek dochodowy. Sprawdź czy nowy sposób opłacania zaliczek w 2017r. jest dla Ciebie.

 

zaliczki w 2017Nie każdy taki przedsiębiorca ma obowiązek płacić zaliczki na podatek dochodowy co miesiąc.

Przedsiębiorcy, którzy na potrzeby podatku dochodowego posiadają status małego podatnika i rozpoczynający w roku podatkowym działalność gospodarczą mają możliwość wpłacania podatku dochodowego co kwartał.

 

Prawo do skorzystania z kwartalnych wpłat mają:

 • Przedsiębiorcy opłacający podatek dochodowy według skali podatkowej,
 • Przedsiębiorcy opłacający podatek liniowy.

Jeśli zdecydujesz się na zaliczki kwartalne zobowiązany jesteś wpłacać do dnia 20. każdego miesiąca następującego po kwartale, za który wpłacana jest zaliczka. Za ostatni kwartał zaliczkę odprowadzisz do dnia 20 stycznia kolejnego roku podatkowego.

 

Aby wybór kwartalnego opłacania zaliczek na 2017 r. był skuteczny, musisz zawiadomić urząd skarbowy o jego dokonaniu w terminie do 20 lutego br. Osoba rozpoczynająca prowadzenie działalności gospodarczej w trakcie roku podatkowego zawiadomienie o wyborze kwartalnego opłacania zaliczek składa w terminie do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia działalności, nie później jednak niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu. O kwartalnych rozliczeniach z fiskusem przeczytasz również tutaj.

 

Możesz opłacać również zaliczki uproszczone

W trakcie roku podatkowego zaliczki na podatek opłaca się w stałej kwocie, bez względu na wysokość uzyskanego dochodu. Dokonanie takiego wyboru też należy zgłosić. Musisz zawiadomić właściwego naczelnika urzędu skarbowego w formie pisemnej, jak w przypadku zaliczek kwartalnych, do 20 lutego br.

Raz złożone zawiadomienie o wyborze opłacania zarówno kwartalnych, jak i uproszczonych zaliczek dotyczy również lat następnych.

 

Przedsiębiorcy opłacający w poprzednich latach zaliczki uproszczone lub kwartalne, którzy zechcą zrezygnować z tego sposobu ich regulowania w 2017 r., powinni do dnia 20 lutego br. zawiadomić o tym urząd skarbowy. Na temat zaliczek uproszczonych pisałam również w tym artykule.

 

Zawiadomienie o wyborze kwartalnych lub uproszczonych zaliczek oraz zawiadomienie o rezygnacji z ich opłacania możesz złożyć na podstawie swobodzie działalności gospodarczej za pośrednictwem CEIDG.

 

Jeżeli potrzebujesz pomocy przy zakładaniu działalności gospodarczej lub porady księgowej zapraszam do mnie i do mojego Biura Rachunkowego 2+1. Zapraszam do kontaktu!

 
Masz jakieś pytania, spostrzeżenia?  Zostaw komentarz pod artykułem.

gb

Gabriela Brzezińska

Prezes Zarządu 2+1 Biura Rachunkowego

certyfikat księgowy nr 17674/2007

 

Podziel się tym artykułem ze znajomymi!

 

PIT-28 za 2016r. do końca stycznia!

 PIT-28 za 2016r. do końca stycznia !PIT-28 za 2016

 

31 stycznia 2017r., we wtorek, mija termin złożenia zeznania przez podatników korzystających z opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

 

Dzień 31 stycznia 2017r. jest tym ostatnim dniem zapłaty ryczałtu za grudzień 2016r. (dla opłacających podatek miesięcznie) albo za IV kwartał 2016r. (dla rozliczających się kwartalnie) na rachunek urzędu skarbowego.

 

Jeżeli nie złożysz go w terminie nie będziesz miał prawa zwracać się do urzędu skarbowego przywrócenie tego terminu.

 

Jakie załączniki mogę dołączyć do PIT-28?

Jeżeli istnieje taki obowiązek, do zeznania PIT-28 należy załączyć wybrane załączniki:

 • informację o przychodach podatnika z działalności prowadzonej na własne nazwisko oraz z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze (PIT-28/A)
 • informację o przychodach podatnika z działalności prowadzonej w formie spółki (spółek) osób fizycznych (PIT-28/B)
 • informację o odliczeniach od dochodu (przychodu) i od podatku (PIT/O)
 • oświadczenie o wysokości wydatków związanych z inwestycją służącą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych (PIT-2K)
 • informację o odliczeniu wydatków mieszkaniowych (PIT/D)

 

Obowiązek złożenia zeznania PIT – 28 dotyczy nie tylko przedsiębiorców opodatkowanych ryczałtem, ale także osób osiągających przychody z tzw. prywatnego najmu, którzy wybrali tę formę rozliczeń z fiskusem.

 

Do jakiego urzędu i w jaki sposób złożyć dokumenty?

Należy go złożyć w urzędzie skarbowym właściwym według swojego miejsca zamieszkania.

PIT-28 za 2016 r. nie trzeba dostarczać do urzędu skarbowego w wersji papierowej. Można przesłać go przez internet jako dokument elektroniczny. Wystarczy wypełnić odpowiedni druk.

Można to zrobić w następujący sposób:

albo
 • za pośrednictwem uprzednio ściągniętej z tej strony aplikacji.

 

Więcej informacji o zasadach dotyczących rozliczania się z podatków ryczałtem i sporządzenia Pit-28 uzyskasz w Biurze Rachunkowym 2+1 Serdecznie zapraszamy do kontaktu!

 

Masz jakieś pytania, spostrzeżenia?  Zostaw komentarz pod artykułem.

gb

Gabriela Brzezińska

Prezes Zarządu 2+1 Biura Rachunkowego

certyfikat księgowy nr 17674/2007

 

Podziel się tym artykułem ze znajomymi!

 

 

 

Kwota wolna od podatku 2017r.

Kwota wolna od podatku 2017r.Kwota wolna od podatku 2017

 

W tym roku kwota wolna od podatku budzi szereg wątpliwości. Już wyjaśniam o co w tym wszystkim chodzi.

 

W 2016 r., jak i już od 2017 r. obowiązuje dwustopniowa skala podatkowa, która ma dwie stawki, w wysokości 18% i 32%.  Podatek według stawki w wysokości 18% zapłaci osoba opodatkowana według skali podatkowej, której dochody w roku podatkowym nie przekroczą kwoty 85.528 zł.

Uzyskanie wyższego dochodu będzie oznaczało konieczność zapłacenia podatku według stawki 32%.

Przedsiębiorca opodatkowany według skali dodatkowo ma prawo do zmniejszenia podatku o kwotę wolną podatku, która w 2017 r. wynosi 556,02 zł (3089,00 x 18%). Kwotę tą będziesz odliczać na etapie obliczania zaliczek w ciągu roku. Jednak inaczej kwota podatkowa będzie się kształtowała w zeznaniu podatkowym, co obrazuje poniższe zestawienie.

 

Kwota wolna od podatku w zeznaniu podatkowym za rok 2017r. będzie obliczana według poniższych zasad:

 

Podstawa opodatkowania

(Twój dochód do opodatkowania) w zł

Wysokość kwoty zmniejszającej

w zł

do 6.600 1.188
ponad 6.600 nie więcej niż 11.000 od 1.188 do 556,02
ponad 11.000 nie więcej niż 85.528 556,02
ponad 85.528 nie więcej niż 127.000 od 556,02 do 0

 

Od tym jaka forma opodatkowania jest dla Ciebie najkorzystniejsza dowiesz się tym artykule.

 

W razie wątpliwości zachęcam do zadawania pytań w komentarzach.

gb

Gabriela Brzezińska

Prezes Zarządu 2+1 Biura Rachunkowego

certyfikat księgowy nr 17674/2007

Podziel się tym artykułem ze znajomymi!

 

5 prostych kroków do zaplanowania i zoptymalizowania podatków w 2016!

Przedsiębiorco, 5 prostych kroków do zaplanowania i zoptymalizowania podatków w 2016!

Optymalizacja podatku – jak to zrobić ? Jest już druga połowa roku 2016, lato się skończyło, koniec urlopów. Prowadzisz firmę, więc jest już czas by przeanalizować swoją sytuację finansowa do końca roku i zacząć planować. Być może Twój dochód zbliża się do drugiego progu podatkowego albo już w nim jest. Nie daj się zaskoczyć!

Nie znasz się na podatkach? Nie musisz wiedzieć wszystkiego, dziś napisałam jak najprościej możesz zaplanować i zoptymalizować swoje podatki.

1. Przeczytaj i przeanalizuj wszystkie informacje i zestawienia jakie otrzymałeś do tej pory od swojej księgowej.

Księgowe naszego Biura Rachunkowego 2+1 co miesiąc przesyłają pełną informację naszym klientom o ich sytuacji podatkowej i finansowej, tuż po dokonaniu rozliczenia. Nasi klienci mogą również śledzić te informacje w serwisie 2+1online.

Jeżeli prowadzimy w firmie pełna księgowość, nasi Klienci bieżącej analizy mogą dokonywać używając udostępnionego przez 2+1 Pulpitu Menadżera. Wkrótce też udostępnimy aplikację, dzięki której informacje o podatkach nasi klienci będą mogli śledzić w aplikacji telefonicznej.

Jeżeli brakuje Ci pełnych informacji na temat kosztów, przychodów, zapłaconych podatkach poproś o nie swoją księgową.

2. Na podstawie posiadanych danych zrób prognozę przychodów i kosztów do końca roku 2016

–  Najlepiej do tego celu użyj Excela.

–  Uwzględnij szczegółowo wszystkie przyszłe przychody i koszty na podstawie danych historycznych. Zrób dokładną listę.

–  Przygotuj zestawienie na każdy miesiąc oddzielnie.

–  Postaraj się przewidzieć niezaplanowane wydatki.

Najczęściej popełniane błędy to nieuwzględnienie wszystkiego i założenie, że wszystko pójdzie według planu. Zrób margines błędu.

3. Po zrobieniu prognozy, oblicz jaki podatek zapłacisz

Skala podatkowego 2016r. według, której policzysz podatek to:

 Podstawa obliczenia podatku w złotych

 

Podatek wynosi:

Ponad

Do

 

85.528,00

18%minus kwota zmniejszająca podatek 556 zł 02 gr

 85.528,00

 

14.839 zł 02 gr + 32% nadwyżki ponad 85.528 zł

Jeżeli nie wiesz jak obliczyć podatek, poproś o to swoją księgową. Prześlij do nie swoje wyliczenia, poproś ją o opinię, zweryfikowanie i obliczenie podatku. Podaj księgowej termin, na kiedy i w jakim celu to potrzebujesz.

4. Zacznij planować i optymalizować podatek

Jeżeli znasz już wysokość podatku do zapłacenia do końca roku 2016r. i podatki są wysokie, sprawdź jakie wydatki możesz jeszcze poczynić w tym roku aby nie przekroczyć drugiego progu skali podatkowej.

Może planujesz większe inwestycje (np. zakup samochodu) na styczeń, luty 2017? Warto dokonać to już teraz.

Jeżeli do końca roku 2016 prowadzisz większy projekt dla klienta to może warto zakończyć go ostatecznie i wystawić fakturę w styczniu 2017r.? Sprawdź czy to możliwe.

Jeśli miałeś zaplanowane wypłaty wynagrodzeń o umów cywilnoprawnych w styczniu 2017 to może jeżeli tylko jest to możliwe warto je zapłacić już w grudniu tego roku.

O wszystko możesz zapytań naszych księgowych w 2+1.

5. Podejmij decyzję jak rozliczysz PIT

Dla Przedsiębiorców optymalizacja podatku nie jest prosta. Koniecznie porozmawiaj o tym z księgową i weź pod uwagę:

–  Swoją formę opodatkowania – podatek liniowy czy według skali?

–  Czy będziesz swój przyszły PIT za 2016 rozliczać samodzielnie?

–  Czy PIT rozliczysz z małżonką /małżonkiem?

–  Czy możesz skorzystać z ulg podatkowych i jakich?

 

Jeżeli jesteś Przedsiębiorcą,

w Biurze Rachunkowym 2+1

otrzymasz poradę i wsparcie w prowadzeniu firmy.

Podzielimy się wiedzą i doświadczeniem.

Zapraszam na

BEZPŁATNE DORADZTWO KSIĘGOWE

ZE MNĄ I NASZYMI KSIĘGOWYMI

Gdzie?

do  Biura Rachunkowego 2+1 w Gdańsku i Gdyni

Kiedy?

W każdą środę lub czwartek.

 
Gabriela Brzezińska
Prezes Zarządu Biura Rachunkowego 2+1
certyfikat księgowy nr 17674/2007
Więcej o mnie:
 
O naszym Biurze Rachunkowym 2+1 więcej na: