Jak będziemy opłacać składki ZUS od stycznia 2018r.

Jak będziemy opłacać składki ZUS

Jeden rachunek do wpłaty składek ZUS

Od 1 stycznia 2018 r. każdy płatnik ubezpieczeń   będzie opłacał składki ZUS na jeden indywidualny rachunek bankowy. Ma to znacznie uprościć system rozliczeń z tytułu składek. Tak wynika z ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1027).

Obecnie Przedsiębiorcy mają obowiązek opłacania składek na wskazane przez ZUS rachunki bankowe odrębnymi wpłatami w podziale na:

  • ubezpieczenia społeczne,
  • ubezpieczenie zdrowotne,
  • Fundusz Pracy i FGŚP oraz FEP

Wpłaty składek są dokonywane przez dedykowane dla opłacania składek dokumenty płatnicze, posiadające pola identyfikujące składki oraz konkretnego płatnika. W celu identyfikacji płatnika jest on zobowiązany do podania na dokumencie płatniczym identyfikatora numerycznego (NIP, REGON, PESEL, seria i numer dowodu osobistego lub paszportu). Na dowodzie wpłaty musi też podać dane dotyczące okresu, za jaki opłacane są składki ZUS (tj. miesiąc, rok, numer deklaracji rozliczeniowej). Dokonana przez płatnika składek wpłata jest przypisywana do jego konta w ZUS po numerze identyfikacyjnym. Jeśli płatnik wpisze na dowodzie wpłaty błędny identyfikator, to wówczas nie jest możliwe automatyczne zidentyfikowanie opłaconej składki z jego kontem płatnika składek. Wówczas niezbędne jest przeprowadzenie przez ZUS procedur wyjaśniających z płatnikiem lub instytucją obsługującą wpłatę (np. bankiem).

 

Wprowadzenie od 1 stycznia 2018 r. jednego indywidualnego dla danego płatnika składek rachunku bankowego wygenerowanego przez ZUS ma znacznie usprawnić identyfikację dokonywanych wpłat i zapobiegać wpłatom niezidentyfikowanym.

Numer indywidualnego rachunku będzie nowym identyfikatorem płatnika składek. Na takie indywidualne konto ma wpływać jedna wpłata na wszystkie należności, do poboru których zobowiązany jest ZUS, czyli należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, FGŚP oraz na FEP. Po otrzymaniu wpłaty ZUS będzie rozdysponowywał środki między poszczególne fundusze i ich dysponentów. Dla płatników rozliczających składki w odrębnych deklaracjach (np. dla przedsiębiorców opłacających składki za siebie i pracowników oraz odrębnie za nianię zatrudnioną na podstawie umowy uaktywniającej) ZUS wygeneruje numer rachunku składkowego osobny dla każdego z zakresów deklaracji.

Od 1 stycznia 2018 r. zmienią się też zasady zaliczania wpłat dokonywanych przez płatnika składek na koncie. Według nowych przepisów najpierw będą zaspokajane najstarsze zaległości w składkach ubezpieczeniowych, a nie tak jak obecnie – według dyspozycji płatnika.

Do końca roku 2017 ZUS powinien przydzielić Przedsiębiorcom – płatnikom ich indywidualne numery rachunków. Informację w tej sprawie przekaże w formie papierowej jako przesyłkę rejestrowaną za pośrednictwem poczty lub – w przypadku płatników składek, którzy w systemie teleinformatycznym udostępnionym przez ZUS utworzyli profil informacyjny – w systemie teleinformatycznym udostępnionym przez ZUS. W razie gdy płatnik składek do 31 grudnia 2017 r. nie otrzyma informacji o numerze indywidualnego rachunku do opłacania składek, będzie musiał zwrócić się do ZUS o jej przekazanie przed najbliższym terminem opłacania składek. Opłacanie składek na te rachunki będzie możliwe od 1 stycznia 2018 r.

 

Więcej o tym kiedy nie musisz płacić składek ZUS przeczytasz artykule “Czy wiesz, że nie musisz płacisz składek ZUS za czas choroby?”

 Jeśli nie otrzymałeś jeszcze listu z ZUS z numerem indywidualnego rachunku lub nie jesteś pewien jego poprawności – możesz go sprawdzić tutaj: https://www.eskladka.pl/
Przyjdź porozmawiać o tym:
  • Jak założyć firmę
  • Jaką wybrać formę prowadzenia działalności
  • Jak zaoszczędzić dzięki księgowości
  • Jak możesz zatrzymać pieniądze w firmie
  • Co może być Twoim kosztem
Gdzie?  do  Biura Rachunkowego 2+1 w Gdańsku Gdyni
Kiedy?  W każdą środę lub czwartek.
Jak się umówić?  Zadzwoń: 58 746 34 13 lub 784 955 666  lub napisz na adres kontakt@dwaplusjeden.com
 
Chcesz być na bieżąco z nowymi artykułami? Dołącz do grupy na FB: 2+1 Akademia Przedsiębiorczości

Gabriela Brzezińska

Prezes Zarządu 2+1 Biura Rachunkowego
certyfikat księgowy nr 17674/2007

↓ Podziel się tym artykułem ze znajomymi!

Umowa o dzieło z własnym pracownikiem

Umowa o dzieło z własnym pracownikiem budzi wiele wątpliwości dla pracodawców. Jeden z naszych klientów przyniósł do naszego biura umowę o dzieło zawartą z własnym pracownikiem, czyli z osobą, którą zatrudnia na umowę o pracę. Niestety nie skonsultował tego wcześniej ze swoją księgową w Biurze Rachunkowym 2+1. Miał plan, żeby zapłacić pracownikowi ekstra wynagrodzenie za dodatkową pracę bez obciążeń ZUS. Czy zrobił dobrze i czy mu się to opłacało? Dla nas księgowych odpowiedź jest prosta – NIE. Przeczytaj dlaczego.

 

Umowa o dzieło stanowi tytuł do obowiązkowych ubezpieczeń w sytuacji gdy została zawarta z:

1) podmiotem, z którym wykonawca dzieła pozostaje w stosunku pracy – umowa o pracę z własnym pracownikiem

2) innym podmiotem, ale jest wykonywana na rzecz własnego pracodawcy.

W takich przypadkach wykonawca dzieła określonego w umowie o dzieło dla celów ZUS jest traktowany jako pracownik i przychód osiągnięty z umowy o dzieło traktuje się jak przychód uzyskany z umowy o pracę. Zatem, zatrudniony przez Ciebie pracownik dodatkowo na umowę o dzieło podlega obowiązkowo wszystkim ubezpieczeniom społecznym oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu, FP i FGŚP, zarówno z umowy o pracę, jak i umowy o dzieło.

W takiej sytuacji nasz klient miał obowiązek naliczyć od zawartej umowy o dzieło składki ZUS na zasadach obowiązujących pracowników.

 

Kiedy umowa o dzieło z własnym pracownikiem nie stanowi tytuł do opłacania składek?

→ Działalność gospodarcza

Jeżeli Twój pracownik dodatkowo prowadzi działalność gospodarczą, a rodzaj działalności gospodarczej pokrywa się z umową o dzieło, wówczas przychód pracownika z tej umowy o dzieło jest traktowany jako przychód z działalności gospodarczej. W tej sytuacji z wynagrodzenia z tytułu umowy o dzieło nie masz obowiązku odprowadzania składek ZUS.

→ Urlop bezpłatny

Umowa o dzieło zawarta z pracownikiem, który przebywa na urlopie bezpłatnym nie powoduje powstania obowiązku składek ZUS – ubezpieczeń społecznych ani ubezpieczenia zdrowotnego.

Dlaczego?

Ponieważ ulega zawieszeniu stosunek pracy oraz obowiązek ubezpieczeń społecznych.

Umowa o dzieło nie jest tytułem do składek ZUS – ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.

→ Urlop macierzyński i wychowawczy

Jeżeli z pracownikiem, który przebywa na urlopie macierzyńskim lub urlopie wychowawczym zostanie podpisana przez Ciebie umowa o dzieło to nie musisz opłacać składek społecznych ani składki zdrowotnej. Dlaczego? Ponieważ przebywanie na urlopie wychowawczym i pobieranie zasiłku macierzyńskiego stanowią odrębne od umowy o pracę tytuły do ubezpieczeń.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na temat umów o dzieło, napisz do mnie lub zostaw komentarz.

gb

Gabriela Brzezińska

Prezes Zarządu 2+1 Biura Rachunkowego

certyfikat księgowy nr 17674/2007

 

Podziel się tym artykułem ze znajomymi!