Termin płatności: Gdy kontrahent nie chce zapłacić za fakturę w terminie

Termin płatności i jego dotrzymanie przez kontrahentów – zdarza się, że jest to problem w prowadzeniu biznesu. Jeden z naszych klientów – firma szkoleniowa, przeprowadziła szkolenia i warsztaty z obsługi klienta dla swojego kontrahenta, zgodnie z jego oczekiwaniami i zakresem określonym w umowie. W umowie określone było również wynagrodzenie oraz termin płatności. Warsztaty  odbyły się, pracownicy zostali przeszkoleni, faktura została wystawiona.

 

Kontrahent jednak zaczął wywierać nacisk na naszego klienta, żeby zgodził się na płatność w ratach. Powołuje się na to, że rzekomo warsztaty były źle przeprowadzone, że sprawę skieruje do sądu i wówczas sąd wyda wyrok nakazujący płatność ratalną. Nasz klient zapytał się o poradę księgowych w 2+1, czy powinien zgodzić się na płatność w ratach. Co mu powiedzieliśmy, kto ma rację?

 

Warunki zapłaty

Gdy strony umowy ustaliły z góry zakres szkoleń i warsztatów (co jest warunkiem zapłaty) termin wystawienia faktury a wszystko zostało spełnione przez naszego klienta to kontrahent nie może odwlekać terminu płatności. Ponadto, kontrahent nie ma prawa wymuszać zapłaty w ratach. Klient nasz wywiązał się ze swojego zobowiązania całkowicie, przeszkoleni pracownicy są zadowoleni, faktura wystawiona została prawidłowo, więc nasz Klient ma możliwość dochodzenia swoich należności. Kontrahent ma obowiązek zachować termin płatności.

 

Jak dojść do korzystnego porozumienia?

Jeżeli jednak nie chcąc drążyć konfliktu, klient nasz zgodzi się na płatność i dojdzie do porozumienia z kontrahentem wówczas mogą zawrzeć umowę, na mocy której kontrahent dokona spłaty ratalnej zadłużenia. Dla naszego klienta takie rozwiązanie będzie korzystne, gdy kontrahent dodatkowo zabezpieczy swoje zobowiązanie, np. wystawienie weksla, udzielenie zastawu. Bez takiego zabezpieczenia nasz klient dając kontrahentowi dodatkowy czas, odwlekając wymagalność poszczególnych rat zobowiązania, nie zyska nic w zamian.

 

Kiedy skierować sprawę do sądu ?

Jeżeli strony nie dojdą do kompromisu, to klient nasz powinien wysłać do kontrahenta wezwanie do zapłaty wyznaczając mu krótki, np. 4-dniowy, termin płatności. Jeżeli faktura nadal nie będzie zapłacona, klient nasz powinien skierować pozew do sądu.

 

Czy pójść do prawnika?

Jeżeli jego kontrahent nadal chciałby dochodzić odpowiedzialności za rzekomo nierzetelne przeprowadzenie warsztatów, to musi to udowodnić. W praktyce bardzo rzadko zdarza się, aby w sytuacji, gdy należność, która na podstawie umowy i faktury miała zostać zapłacona jednorazowo, sąd zasądził jej płatność ratalną.

Jednak aby dobrze rozstrzygnąć tą kwestię poleciliśmy naszemu klientowi współpracująca w Biurem Rachunkowym 2+1 kancelarię prawną.

 

Czy można naliczyć odsetki za nieterminowość?

Dodatkowo, poinformowaliśmy naszego klienta, że w przypadku płatności po terminie ma prawo żądać odsetek za opóźnienie w transakcjach handlowych oraz równowartości 40 euro za koszty dochodzenia należności.

 

2+1 Biuro Rachunkowe

Wspieramy przedsiębiorców

i przejmujemy na siebie

ich sprawy księgowo – kadrowe

Dzielimy się naszą wiedzą i doświadczeniem

Zapraszam na

BEZPŁATNE DORADZTWO KSIĘGOWE

ZE MNĄ I NASZYMI KSIĘGOWYMI

Gdzie?

do  Biura Rachunkowego 2+1 w Gdańsku Gdyni

Kiedy?

W każdą środę lub czwartek.

 

 

Gabriela Brzezińska
Prezes Zarządu Biura Rachunkowego 2+1
certyfikat księgowy nr 17674/2007
O naszym Biurze Rachunkowym 2+1 więcej na stronach:
Więcej o mnie
 
 
 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *