Umowa o dzieło z własnym pracownikiem

Umowa o dzieło z własnym pracownikiem budzi wiele wątpliwości dla pracodawców. Jeden z naszych klientów przyniósł do naszego biura umowę o dzieło zawartą z własnym pracownikiem, czyli z osobą, którą zatrudnia na umowę o pracę. Niestety nie skonsultował tego wcześniej ze swoją księgową w Biurze Rachunkowym 2+1. Miał plan, żeby zapłacić pracownikowi ekstra wynagrodzenie za dodatkową pracę bez obciążeń ZUS. Czy zrobił dobrze i czy mu się to opłacało? Dla nas księgowych odpowiedź jest prosta – NIE. Przeczytaj dlaczego.

 

Umowa o dzieło stanowi tytuł do obowiązkowych ubezpieczeń w sytuacji gdy została zawarta z:

1) podmiotem, z którym wykonawca dzieła pozostaje w stosunku pracy – umowa o pracę z własnym pracownikiem

2) innym podmiotem, ale jest wykonywana na rzecz własnego pracodawcy.

W takich przypadkach wykonawca dzieła określonego w umowie o dzieło dla celów ZUS jest traktowany jako pracownik i przychód osiągnięty z umowy o dzieło traktuje się jak przychód uzyskany z umowy o pracę. Zatem, zatrudniony przez Ciebie pracownik dodatkowo na umowę o dzieło podlega obowiązkowo wszystkim ubezpieczeniom społecznym oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu, FP i FGŚP, zarówno z umowy o pracę, jak i umowy o dzieło.

W takiej sytuacji nasz klient miał obowiązek naliczyć od zawartej umowy o dzieło składki ZUS na zasadach obowiązujących pracowników.

 

Kiedy umowa o dzieło z własnym pracownikiem nie stanowi tytuł do opłacania składek?

→ Działalność gospodarcza

Jeżeli Twój pracownik dodatkowo prowadzi działalność gospodarczą, a rodzaj działalności gospodarczej pokrywa się z umową o dzieło, wówczas przychód pracownika z tej umowy o dzieło jest traktowany jako przychód z działalności gospodarczej. W tej sytuacji z wynagrodzenia z tytułu umowy o dzieło nie masz obowiązku odprowadzania składek ZUS.

→ Urlop bezpłatny

Umowa o dzieło zawarta z pracownikiem, który przebywa na urlopie bezpłatnym nie powoduje powstania obowiązku składek ZUS – ubezpieczeń społecznych ani ubezpieczenia zdrowotnego.

Dlaczego?

Ponieważ ulega zawieszeniu stosunek pracy oraz obowiązek ubezpieczeń społecznych.

Umowa o dzieło nie jest tytułem do składek ZUS – ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.

→ Urlop macierzyński i wychowawczy

Jeżeli z pracownikiem, który przebywa na urlopie macierzyńskim lub urlopie wychowawczym zostanie podpisana przez Ciebie umowa o dzieło to nie musisz opłacać składek społecznych ani składki zdrowotnej. Dlaczego? Ponieważ przebywanie na urlopie wychowawczym i pobieranie zasiłku macierzyńskiego stanowią odrębne od umowy o pracę tytuły do ubezpieczeń.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na temat umów o dzieło, napisz do mnie lub zostaw komentarz.

gb

Gabriela Brzezińska

Prezes Zarządu 2+1 Biura Rachunkowego

certyfikat księgowy nr 17674/2007

 

Podziel się tym artykułem ze znajomymi!

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *