kasy fiskalne

Obowiązek stosowania kas fiskalnych w 2019r.

– kasy fiskalne – Obowiązek stosowania kas fiskalnych w 2019r. Przepisy ustawy o VAT nakładają obowiązek stosowania kas fiskalnych na podatników dokonujących sprzedaży na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych (art. 111 ust. 1 ustawy o VAT). W rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących obowiązującym od 1 stycznia 2019r.  […]

zeznanie podatkowe

Rodzaje i terminy zeznań podatkowych za 2018r.

– zeznania podatkowe – Rodzaje i terminy zeznań podatkowych za 2018r. (PIT-36, PIT-36L, PIT-28) Deklarację PIT-36 w roku 2019 składają osoby: których zarobki opodatkowane były według skali, którzy uzyskali przychody uzyskiwali bez pośrednictwa płatnika (osoby, które w trakcie roku samodzielnie obliczyli zaliczki na podatek wartość podatku do zapłaty oraz mają obowiązek wpłacić te kwoty w […]

podatek dochodowy

Podatek dochodowy opłacany kwartalnie

– podatek dochodowy – Podatek dochodowy opłacany kwartalnie (zaliczki kwartalne) Zmienił się termin zawiadamiania właściwego naczelnika urzędu skarbowego o wyborze kwartalnego sposobu wpłacania zaliczek na podatek dochodowy w 2019 r. Od tego roku przedsiębiorcy, którzy wybiorą sposób płacenia zaliczek na podatek dochodowy kwartalnie, będą o tym musieli poinformować dopiero w zeznaniu rocznym składanym za rok podatkowy, w którym stosowali […]

forma opodatkowania

Zmiana formy opodatkowania 2019r.

forma opodatkowania Zmiana formy opodatkowania w 2019r. W tym roku uległ zmianie termin w jakim należy poinformować Naczelnika urzędu skarbowego o wyborze lub zmianie formy opodatkowania na dany rok. Zmiana przepisów dotyczy przedsiębiorców (osób fizycznych) kontynuujących  oraz rozpoczynających działalność. Obowiązujące formy opodatkowania, które może wybrać przedsiębiorca to: Skala podatkowa Podatek liniowy Ryczałt ewidencjonowany Karta podatkowa […]

Skorzystaj z nowej ulgi w ZUS

ulgi w zus Skorzystaj z nowej ulgi w ZUS, nie przegap terminu Od 1 stycznia 2019 r. są nowe ułatwienia dla przedsiębiorców w ZUS, nowe ulgi w ZUS. Drobni przedsiębiorcy, którzy nie mają dużych przychodów, a ich skala działalności jest niewielka, mogą już skorzystać z nowej preferencji w opłacaniu do ZUS składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Przedsiębiorcy mają […]

ewidencja czasu pracy

Ewidencja czasu pracy i inne dokumenty w 2019r.

Ewidencja czasu pracy i inne dokumenty w 2019r. Od 1 stycznia 2019r. roku będą obowiązywały nowe przepisy dotyczące skrócenia okresu przechowywania akt pracowniczych. W wyniku projektowanych , oprócz akt osobowych, pracodawca będzie miał obowiązek prowadzić ewidencję czasu pracy i inne dokumenty związane ze stosunkiem pracy, np. kartę wypłaconego wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń związanych z pracą […]

akta osobowe

Zmiany w dokumentacji pracowniczej od 1 stycznia 2019 r.

akta osobowe Zmiany w dokumentacji pracowniczej od 1 stycznia 2019r. Wchodzą nowe, zmienione obowiązki dla pracodawców i specjalistów ds. kadr w zakresie obowiązków pracowniczych. Od 1 stycznia 2019 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie dokumentacji pracowniczej. Zmiany dotyczą zasad tworzenia i prowadzenia akt osobowych pracowników oraz innej dokumentacji, m.in. ewidencji czasu pracy. Co nowego? […]

praca małżonka

Praca małżonka w firmowych kosztach podatkowych

Praca małżonka w firmowych kosztach podatkowych Aktualnie na podstawie przepisów podatku dochodowego od osób fizycznych kosztu podatkowego nie stanowi wartość własnej pracy podatnika, jego małżonka i małoletnich dzieci, natomiast w przypadku prowadzenia działalności w formie spółki niebędącej osobą prawną – także małżonków i małoletnich dzieci wspólników. Przepisy te nie znajdują zastosowania w przypadku zatrudnienia przez przedsiębiorców osób pozostających z nimi w nieformalnych związkach, […]

samochód w firmie

Samochody osobowe w kosztach firmowych w 2019r.

samochód w firmie Samochody osobowe w kosztach firmowych w 2019r. Od 1 stycznia 2019 r. wejdą w życie nowe zasady dotyczące kosztów podatkowych związanych z używaniem i zakupem samochodów osobowych. Zmiany dotyczyć będą: – wydatków związanych z samochodami stanowiącymi składniki majątku firmowego, – użytkowanych na podstawie innych umów, w tym m.in. umowy leasingu. – wydatków związanych z użytkowaniem do celów firmowych prywatnych […]