Termin przechowywania dokumentów księgowych. Jak długo przechowywać dokumenty?

-termin przechowywania dokumentów- Obowiązek przechowywania oraz gromadzenia dokumentów wynika z ustawy o rachunkowości. Dokumenty te należy przechowywać przez określony w przepisach czas i chronić przed niedozwolonymi zmianami, nieupoważnionym rozpowszechnianiem, uszkodzeniem lub zniszczeniem.   Księgi rachunkowe – 5 lat Karty wynagrodzeń pracowników lub ich odpowiedniki – przez okres wymaganego dostępu do tych informacji, wynikający z przepisów emerytalnych, rentowych oraz podatkowych, […]

Pożyczka do spółki z o.o. od wspólnika, członka zarządu a podatek PCC i VAT

– pożyczka do spółki – Zdarzyć się może, że w spółce z o.o. pojawi się potrzeba dofinansowania projektu, przejściowe problemy finansowe lub  i inne potrzeby finansowe. W takich sytuacjach wspólnicy często decydują się na udzielenie pożyczki spółce. Przed dokonaniem tych czynności należy dokonać analizy konsekwencji finansowo-podatkowych. Czy spółka z tytułu otrzymania pożyczki zapłaci podatek PCC […]