samochód firmowy

Badanie techniczne samochodu na potrzeby podatkowe

– samochód firmowy – Dodatkowe badanie techniczne samochodu na potrzeby podatkowe Badaniu technicznemu podlega pojazd (samochód firmowy) , dla którego określono wymagania techniczne w przepisach o VAT, o pdof lub o pop. Do niedawna organy podatkowe twierdziły, że przedsiębiorca dla celów podatku dochodowego może uznać samochód firmowy za pojazd wykluczony z kategorii samochodów osobowych. Warunkiem tego było posiadanie zaświadczenia o przeprowadzonym […]

kasy fiskalne

Kasy fiskalne online w 2019r.

– kasy online – Kasy fiskalne online w 2019r. Minister Finansów przedstawił projekt nowego rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących w związku z trwającymi pracami nad nowelizacją ustawy o VAT polegającą na określeniu przepisów wprowadzających nowy rodzaj kas rejestrujących (tzw. kasy on-line) Kasy fiskalne on-line Ze zmian, które mają być wprowadzone do ustawy o VAT, wynika, że kasy on-line będą stosowane obowiązkowo […]

kasy fiskalne

Obowiązek stosowania kas fiskalnych w 2019r.

– kasy fiskalne – Obowiązek stosowania kas fiskalnych w 2019r. Przepisy ustawy o VAT nakładają obowiązek stosowania kas fiskalnych na podatników dokonujących sprzedaży na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych (art. 111 ust. 1 ustawy o VAT). W rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących obowiązującym od 1 stycznia 2019r.  […]

zeznanie podatkowe

Rodzaje i terminy zeznań podatkowych za 2018r.

– zeznania podatkowe – Rodzaje i terminy zeznań podatkowych za 2018r. (PIT-36, PIT-36L, PIT-28) Deklarację PIT-36 w roku 2019 składają osoby: których zarobki opodatkowane były według skali, którzy uzyskali przychody uzyskiwali bez pośrednictwa płatnika (osoby, które w trakcie roku samodzielnie obliczyli zaliczki na podatek wartość podatku do zapłaty oraz mają obowiązek wpłacić te kwoty w […]

podatek dochodowy

Podatek dochodowy opłacany kwartalnie

– podatek dochodowy – Podatek dochodowy opłacany kwartalnie (zaliczki kwartalne) Zmienił się termin zawiadamiania właściwego naczelnika urzędu skarbowego o wyborze kwartalnego sposobu wpłacania zaliczek na podatek dochodowy w 2019 r. Od tego roku przedsiębiorcy, którzy wybiorą sposób płacenia zaliczek na podatek dochodowy kwartalnie, będą o tym musieli poinformować dopiero w zeznaniu rocznym składanym za rok podatkowy, w którym stosowali […]

forma opodatkowania

Zmiana formy opodatkowania 2019r.

forma opodatkowania Zmiana formy opodatkowania w 2019r. W tym roku uległ zmianie termin w jakim należy poinformować Naczelnika urzędu skarbowego o wyborze lub zmianie formy opodatkowania na dany rok. Zmiana przepisów dotyczy przedsiębiorców (osób fizycznych) kontynuujących  oraz rozpoczynających działalność. Obowiązujące formy opodatkowania, które może wybrać przedsiębiorca to: Skala podatkowa Podatek liniowy Ryczałt ewidencjonowany Karta podatkowa […]

Skorzystaj z nowej ulgi w ZUS

ulgi w zus Skorzystaj z nowej ulgi w ZUS, nie przegap terminu Od 1 stycznia 2019 r. są nowe ułatwienia dla przedsiębiorców w ZUS, nowe ulgi w ZUS. Drobni przedsiębiorcy, którzy nie mają dużych przychodów, a ich skala działalności jest niewielka, mogą już skorzystać z nowej preferencji w opłacaniu do ZUS składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Przedsiębiorcy mają […]

praca małżonka

Praca małżonka w firmowych kosztach podatkowych

Praca małżonka w firmowych kosztach podatkowych Aktualnie na podstawie przepisów podatku dochodowego od osób fizycznych kosztu podatkowego nie stanowi wartość własnej pracy podatnika, jego małżonka i małoletnich dzieci, natomiast w przypadku prowadzenia działalności w formie spółki niebędącej osobą prawną – także małżonków i małoletnich dzieci wspólników. Przepisy te nie znajdują zastosowania w przypadku zatrudnienia przez przedsiębiorców osób pozostających z nimi w nieformalnych związkach, […]