zeznanie podatkowe

Rodzaje i terminy zeznań podatkowych za 2018r.

– zeznania podatkowe – Rodzaje i terminy zeznań podatkowych za 2018r. (PIT-36, PIT-36L, PIT-28) Deklarację PIT-36 w roku 2019 składają osoby: których zarobki opodatkowane były według skali, którzy uzyskali przychody uzyskiwali bez pośrednictwa płatnika (osoby, które w trakcie roku samodzielnie obliczyli zaliczki na podatek wartość podatku do zapłaty oraz mają obowiązek wpłacić te kwoty w […]

podatek dochodowy

Podatek dochodowy opłacany kwartalnie

– podatek dochodowy – Podatek dochodowy opłacany kwartalnie (zaliczki kwartalne) Zmienił się termin zawiadamiania właściwego naczelnika urzędu skarbowego o wyborze kwartalnego sposobu wpłacania zaliczek na podatek dochodowy w 2019 r. Od tego roku przedsiębiorcy, którzy wybiorą sposób płacenia zaliczek na podatek dochodowy kwartalnie, będą o tym musieli poinformować dopiero w zeznaniu rocznym składanym za rok podatkowy, w którym stosowali […]

forma opodatkowania

Zmiana formy opodatkowania 2019r.

forma opodatkowania Zmiana formy opodatkowania w 2019r. W tym roku uległ zmianie termin w jakim należy poinformować Naczelnika urzędu skarbowego o wyborze lub zmianie formy opodatkowania na dany rok. Zmiana przepisów dotyczy przedsiębiorców (osób fizycznych) kontynuujących  oraz rozpoczynających działalność. Obowiązujące formy opodatkowania, które może wybrać przedsiębiorca to: Skala podatkowa Podatek liniowy Ryczałt ewidencjonowany Karta podatkowa […]

Skorzystaj z nowej ulgi w ZUS

ulgi w zus Skorzystaj z nowej ulgi w ZUS, nie przegap terminu Od 1 stycznia 2019 r. są nowe ułatwienia dla przedsiębiorców w ZUS, nowe ulgi w ZUS. Drobni przedsiębiorcy, którzy nie mają dużych przychodów, a ich skala działalności jest niewielka, mogą już skorzystać z nowej preferencji w opłacaniu do ZUS składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Przedsiębiorcy mają […]

praca małżonka

Praca małżonka w firmowych kosztach podatkowych

Praca małżonka w firmowych kosztach podatkowych Aktualnie na podstawie przepisów podatku dochodowego od osób fizycznych kosztu podatkowego nie stanowi wartość własnej pracy podatnika, jego małżonka i małoletnich dzieci, natomiast w przypadku prowadzenia działalności w formie spółki niebędącej osobą prawną – także małżonków i małoletnich dzieci wspólników. Przepisy te nie znajdują zastosowania w przypadku zatrudnienia przez przedsiębiorców osób pozostających z nimi w nieformalnych związkach, […]

samochód w firmie

Samochody osobowe w kosztach firmowych w 2019r.

samochód w firmie Samochody osobowe w kosztach firmowych w 2019r. Od 1 stycznia 2019 r. wejdą w życie nowe zasady dotyczące kosztów podatkowych związanych z używaniem i zakupem samochodów osobowych. Zmiany dotyczyć będą: – wydatków związanych z samochodami stanowiącymi składniki majątku firmowego, – użytkowanych na podstawie innych umów, w tym m.in. umowy leasingu. – wydatków związanych z użytkowaniem do celów firmowych prywatnych […]

minimalne wynagrodzenie

Minimalne wynagrodzenie 2019r.

minimalne wynagrodzenie 2019r. Minimalne wynagrodzenie i stawka godzinowa w 2019r. Przedsiębiorco, w roku 2019r. minimalne wynagrodzenie za pracę będzie wynosiło 2.250 zł (wzrost o 150 zł w stosunku do minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w 2018 r.), a minimalna stawka godzinowa będzie wynosiła 14,70 zł (wzrost o 1 zł w porównaniu z bieżącym rokiem). Kwoty te są wartościami brutto. Podwyższenie wynagrodzenia minimalnego w 2019r. będzie też miało wpływ na kwoty wolne […]

Podatek VAT od zaliczki

Co do zasady obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi. Zdarzają się sytuacje, że przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi otrzymano całość lub część zapłaty, np.: przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę, obowiązek podatkowy w podatku VAT powstaje z chwilą jej otrzymania w odniesieniu do otrzymanej kwoty