ewidencja czasu pracy

Ewidencja czasu pracy i inne dokumenty w 2019r.

Ewidencja czasu pracy i inne dokumenty w 2019r. Od 1 stycznia 2019r. roku będą obowiązywały nowe przepisy dotyczące skrócenia okresu przechowywania akt pracowniczych. W wyniku projektowanych , oprócz akt osobowych, pracodawca będzie miał obowiązek prowadzić ewidencję czasu pracy i inne dokumenty związane ze stosunkiem pracy, np. kartę wypłaconego wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń związanych z pracą […]

akta osobowe

Zmiany w dokumentacji pracowniczej od 1 stycznia 2019 r.

akta osobowe Zmiany w dokumentacji pracowniczej od 1 stycznia 2019r. Wchodzą nowe, zmienione obowiązki dla pracodawców i specjalistów ds. kadr w zakresie obowiązków pracowniczych. Od 1 stycznia 2019 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie dokumentacji pracowniczej. Zmiany dotyczą zasad tworzenia i prowadzenia akt osobowych pracowników oraz innej dokumentacji, m.in. ewidencji czasu pracy. Co nowego? […]

praca małżonka

Praca małżonka w firmowych kosztach podatkowych

Praca małżonka w firmowych kosztach podatkowych Aktualnie na podstawie przepisów podatku dochodowego od osób fizycznych kosztu podatkowego nie stanowi wartość własnej pracy podatnika, jego małżonka i małoletnich dzieci, natomiast w przypadku prowadzenia działalności w formie spółki niebędącej osobą prawną – także małżonków i małoletnich dzieci wspólników. Przepisy te nie znajdują zastosowania w przypadku zatrudnienia przez przedsiębiorców osób pozostających z nimi w nieformalnych związkach, […]

minimalne wynagrodzenie

Minimalne wynagrodzenie 2019r.

minimalne wynagrodzenie 2019r. Minimalne wynagrodzenie i stawka godzinowa w 2019r. Przedsiębiorco, w roku 2019r. minimalne wynagrodzenie za pracę będzie wynosiło 2.250 zł (wzrost o 150 zł w stosunku do minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w 2018 r.), a minimalna stawka godzinowa będzie wynosiła 14,70 zł (wzrost o 1 zł w porównaniu z bieżącym rokiem). Kwoty te są wartościami brutto. Podwyższenie wynagrodzenia minimalnego w 2019r. będzie też miało wpływ na kwoty wolne […]