kasy fiskalne

Harmonogram stosowania kas on-line. Obowiązkowe oświadczenie kasjera.

– kasy online –

1 maja 2019 r. do ustawy o VAT wprowadzono regulacje dotyczące stosowania kas on-line.

Kasy on-line będą stosowane obowiązkowo przez podatników prowadzących działalność gospodarczą w określonych w ustawie branżach, zidentyfikowanych jako szczególnie narażone na nadużycia. Od 1 stycznia 2020 r. kasy on-line będzie musiała stosować pierwsza grupa podatników do tego zobowiązana, tzw. branża paliwowa, a także świadcząca usługi naprawy pojazdów i wulkanizacji.

Harmonogram obowiązku stosowania kas on-line:

1 stycznia 2020 r.:

  • podmioty świadczący usługi naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów, w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania, oraz w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów,
  • podmioty dokonujący sprzedaży benzyny silnikowej, oleju napędowego, gazu przeznaczonego do napędu silników spalinowych.


1 lipca 2020 r.:

  • podmioty świadczący usługi związane z wyżywieniem wyłącznie przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz usługi w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania
  • podmioty dokonujący sprzedaży węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczonych do celów opałowych.


1 stycznia 2021 r.:

  • usługi fryzjerskie, kosmetyczne i kosmetologiczne
  • usługi budowlane
  • usługi w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów
  • usługi prawnicze
  • usługi związane z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej – wyłącznie w zakresie wstępu.

1 maja 2019 r. weszło w życie również w życie rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. z 2019 r. poz. 816). Rozporządzenie to stanowi wykonanie delegacji ustawowej w zakresie sposobu prowadzenia ewidencji oraz warunków używania kas rejestrujących, a także warunków zorganizowania i prowadzenia serwisu kas, w tym obowiązkowych przeglądów technicznych.

W rozporządzeniu tym  zawarto przepis, który nakłada na przedsiębiorcę obowiązek zapoznania osób (kasjerów) prowadzących ewidencję przy zastosowaniu kas rejestrujących z przepisami w zakresie prawidłowego wystawiania i wydawania paragonu fiskalnego i o skutkach nie wykonywania tych obowiązków.

Kasjerzy składają oświadczenie o zapoznaniu się z zasadami rejestrowania sprzedaży i wystawiania paragonu fiskalnego oraz z konsekwencjami nieprzestrzegania tych zasad. Oświadczenie to ma być złożone przed rozpoczęciem prowadzenia ewidencji przez te osoby, a egzemplarz oświadczenia przekazywany jest również osobie je składającej. W załączniku nr 1 do rozporządzenia określono wzór tego dokumentu.

Ministerstwo Finansów w uzasadnieniu do projektu omawianego rozporządzenia wskazało, że obowiązek zapoznania przez podatnika osób prowadzących u niego ewidencję na kasie fiskalnej ma na celu uświadomienie tym osobom odpowiedzialności karnej skarbowej za naruszanie obowiązków.

Oświadczenie ma być przechowywane w dokumentacji księgowej przedsiębiorcy.

Zgodnie z przepisem przejściowym zawartym w § 58 rozporządzenia kasjerzy pracujący u podatnika już przed 1 maja 2019 r. mają czas na podpisanie takiego oświadczenia do dnia 31 maja 2019 r.

Natomiast kasjerzy przyjmowani po 1 maja br., oświadczenie to muszą złożyć przed rozpoczęciem prowadzenia ewidencji.

Pobierz wzór: Oświadczenie kasjera

 

Zapraszamy również na Bezpłatne Konsultacje Księgowe dla Przedsiębiorców

Kontakt do Doradcy Biznesowego w 2+1 eksperci księgowości

tel:+48784955666

kontakt@dwaplusjeden.com

biuro rachunkowe

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *