Jak prawidłowo wypowiedzieć umowę o pracę?

wypowiedzenie umowy

Jak prawidłowo wypowiedzieć umowę o pracę?

Wypowiedzenie umowy o pracę nie jest przyjemny wydarzeniem dla każdej ze stron ale jest najczęściej stosowanym sposobem rozwiązania umowy. Zanim pracodawca zdecyduje o wypowiedzeniu umowy pracownikowi, musi sprawdzić, czy dokonanie tej czynności jest możliwe. Są sytuacje, w których pracownik jest chroniony przed wypowiedzeniem umowy przez pracodawcę. Błędy w wypowiedzeniu pociągają za sobą również skutki finansowe.

Zasadniczym przepisem dotyczącym wypowiedzenia umowy o pracę jest art. 30 K.p. Określa on dopuszczalne tryby rozwiązania stosunku pracy oraz wymagania formalne związane z wypowiedzeniem lub natychmiastowym rozwiązaniem stosunku pracy.

Co zawiera wypowiedzenie ?

Oświadczenie pracodawcy o wypowiedzeniu umowy musi:

  • zostać złożone na piśmie,
     
  • zawierać pouczenie pracownika o przysługującym mu prawie odwołania do sądu pracy,
     
  • wskazywać przyczynę dokonania wypowiedzenia, w przypadku, gdy pracodawca wypowiada umowę na czas nieokreślony. W przypadku umów na czas nieokreślony nie ma tego obowiązku

Może to być pisemne oświadczenie o wypowiedzeniu albo dokument w postaci elektronicznej, traktowanym równorzędnie z dokumentem w wersji papierowej.

Pouczenie pracownika o przysługującym mu prawie odwołania do sądu pracy i terminie do jego złożenia powinno być sprecyzowane, wskazywać konkretny termin na złożenie odwołania (21 dni od doręczenia wypowiedzenia) oraz sąd, do którego ma ono zostać skierowane.

Obowiązek podania przyczyny wypowiedzenia występuje tylko przy wypowiadaniu umowy na czas nieokreślony. Wskazana przez pracodawcę przyczyna musi być uzasadniona, odpowiadająca prawdzie oraz konkretna. Pracodawca musi też zastosować odpowiednią długość wypowiedzenia (którą wskazuje w jego treści).

Skutki błędów

W sytuacji stwierdzenia, że wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony jest nieuzasadnione czy też narusza przepisy o wypowiadaniu umów o pracę, sąd może orzec o bezskuteczności wypowiedzenia, a jeżeli umowa uległa już rozwiązaniu – o przywróceniu pracownika do pracy na poprzednich warunkach albo o odszkodowaniu – art. 45 § 1 K.p.

W przypadku wypowiedzenia umowy na okres próbny lub na czas określony, pracownikowi zasadniczo przysługuje odszkodowanie  – art. 50 K.p..

Wysokość odszkodowania, odpowiada wynagrodzeniu za okres od 2 tygodni do 3 miesięcy. Nie mniej niż wynagrodzenie za okres wypowiedzenia. W sytuacji gdy została wypowiedziana umowa na okres próbny odszkodowanie wynosi równowartość wynagrodzenia za okres, do którego umowa miała trwać. Gdy została wypowiedziana umowa na czas określony, odszkodowanie ustala się na poziomie wynagrodzenia za czas, do upływu którego umowa miała trwać. Nie więcej jednak niż za 3 miesiące.

inne artykuły:

Wynagrodzenie dla zarządu:  https://akademiaprzedsiebiorcy.com/wyzsza-stawka-podatku-u-czlonka-zarzadu-spolki/

Ewidencja czasu pracy:  https://akademiaprzedsiebiorcy.com/ewidencja-czasu-pracy-2019/

Zatrudnianie członków rodziny: https://akademiaprzedsiebiorcy.com/praca-malzonka-w-firmowych-kosztach-podatkowych/

 

Zapraszamy na Bezpłatne Konsultacje Księgowe dla Przedsiębiorców

Kontakt do Doradcy Biznesowego w 2+1 eksperci księgowości

tel:+48784955666

kontakt@dwaplusjeden.com

eksperci księgowości

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *