faktura

Jak wystawić fakturę?

Jak wystawić fakturę

Wystawiona faktura powinna stwierdzać, że dokonałeś sprzedaży. Na fakturze musisz umieścić datę sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy. Sprawdź jak wystawić fakturę prawidłowo.

Co to jest faktura?

Faktura jest dokumentem w formie papierowej lub w formie elektronicznej. Musi zawierać dane określone w przepisach podatkowych. Przez fakturę elektroniczną rozumie się fakturę w formie elektronicznej wystawioną i otrzymaną w dowolnym formacie elektronicznym

Wszelkie regulacje dotyczące zasad fakturowania znajdują się w przepisach ustawy o VAT.

Ile egzemplarzy wystawić?

Faktury, w tym także faktury korygujące oraz noty korygujące, a także duplikaty tych dokumentów wystawiane być powinny w najmniej dwóch egzemplarzach:
1) oryginał otrzymuje nabywca,
2) kopię zatrzymuje sprzedawca.

Są sytuacje, gdy  faktura jest wystawiana w najmniej trzech egzemplarzach.

Dotyczy to dokonywania wewnątrzwspólnotowej dostawy nowego środka transportu dla nabywcy, który nie podał dla tej czynności numeru identyfikacyjnego VAT UE . W takiej sytuacji druga kopia przesyłana jest do biura wymiany informacji o VAT.

Oryginał faktury powinien zawierać słowo ORYGINAŁ, a kopia – słowo KOPIA. Brak tych danych nie ma szczególnego znaczenia dla opodatkowania VAT, dla nabywcy  oraz dla prawa do odliczenia podatku naliczonego określonego na fakturach.

Jak wystawić fakturę: co powinna zawierać faktura?

1) datę wystawienia,

2) kolejny numer nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę,

3) imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług (w tym adres oraz NIP),

4) datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów albo wykonania usługi bądź datę otrzymania zapłaty, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury,

5) dane dotyczące towaru lub usługi (w tym miarę i ilość),

6) cenę jednostkową towaru lub usługi bez kwoty podatku (cenę jednostkową netto),

7) kwoty wszelkich opustów lub obniżek cen,

8) wartość dostarczonych towarów lub wykonanych usług, objętych transakcją, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto),

9) stawkę podatku,

10) sumę wartości sprzedaży netto, z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku i sprzedaż zwolnioną od podatku,

11) kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku,

12) kwotę należności ogółem,

13) w przypadku dostawy towarów lub świadczenia usług w rozliczeniu kasowym, wyrazy “metoda kasowa”,

14) w przypadku faktur samofakturowanych- wyraz “samofakturowanie“,

15) w przypadku dostawy towarów lub wykonania usługi, dla których obowiązanym do rozliczenia podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze jest nabywca towaru lub usługi – wyrazy “odwrotne obciążenie“.

Ponadto, są faktury, które powinny zawierać jeszcze takie informacje jak:

1) w przypadku dostawy towarów lub świadczenia usług zwolnionych od podatku wskazanie:

  1. a) przepisu, na podstawie którego podatnik stosuje zwolnienie,
  2. b) przepisu dyrektywy 2006 /112/WE, który zwalnia od podatku taką dostawę towarów lub takie świadczenie usług, lub
  3. c) innej podstawy prawnej wskazującej na to, że sprzedaż korzysta ze zwolnienia,

2) w przypadku postępowania egzekucyjnego – nazwę i adres organu egzekucyjnego lub imię i nazwisko komornika sądowego oraz jego adres, a w miejscu określonym dla podatnika – imię i nazwisko lub nazwę dłużnika oraz jego adres,

3) w przypadku faktur wystawianych w imieniu i na rzecz podatnika przez jego przedstawiciela podatkowego – nazwę lub imię i nazwisko przedstawiciela podatkowego, jego adres oraz numer, za pomocą którego jest on zidentyfikowany na potrzeby podatku,

4) gdy przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy są nowe środki transportu – datę dopuszczenia nowego środka transportu do użytku oraz:

  1. a) przebieg pojazdu – dla pojazdów lądowych,
  2. b) liczbę godzin roboczych używania nowego środka transportu – dla jednostek pływających oraz statków powietrznych.

Przepisy nie określają jak wystawić fakturę od strony technicznej.

Możesz to zrobić w sposób prze ciebie wybrany, np. ręcznie lub za pomocą programów do wystawiania faktur. Możesz także samodzielnie przygotować wzór w Excel. Ważne, żeby faktura spełniały powyższe i żebyś zachował właściwa numerację.

Faktura może być wystawiona prze Ciebie zarówno papierowo, jak i elektronicznej.

Zobacz wzór faktury VAT: faktura vat wzor

Podstawa prawna: ustawa o podatku od towarów i usług (Dz.U z 2004 Nr 54 poz. 535 z późn. zm.)

2+1 eksperci księgowości pracując ze swoimi Klientami dostarczają również narzędzia ułatwiające pracę przedsiębiorcom. Jednym z nich jest program do wystawiania faktur, który jest zintegrowany z system księgowym w Biurze 2+1.

Zasad wystawiania faktur jest znacznie więcej i pytaj o te sprawy księgowej. Zapamiętaj te najważniejsze. Jeżeli z tego co napisałam jest coś dla Ciebie niejasne lub chcesz wiedzieć więcej – zostaw komentarz lub napisz do mnie.

Gabriela Brzezińska
certyfikat księgowy nr 17674/2007
 
Zapraszam również na Bezpłatne Konsultacje Księgowe
 

Kontakt:

+48784955666

kontakt@dwaplusjeden.com

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *