Minimalna stawka godzinowa od 2017 roku!

minimalna stawka godzinowa

Przedsiębiorco, przygotuj się do poważnych zmian w Twojej firmie! w 2017 roku wchodzą przepisy, które mogą dodatkowo utrudniać zawieranie umów zlecenie. Zmieni się minimalna stawka godzinowa. Być może będziesz musiał zmienić zasady zatrudniania i policzyć budżet swojej firmy od nowa.

W dniu 1 stycznia 2017 r. znacznie zmienią się zasady wynagradzania, gdyż będzie gwarantowana minimalna stawka godzinowa dla osób pracujących:

–        Na umowie zlecenia

–        Na umowie o świadczenie usług.

Regulacje dotyczące minimalnej stawki godzinowej nie obejmą umów o dzieło.

 

 Co jest ważne dla Ciebie?

Zmienione przepisy będą stosowane zarówno do osób przyjmujących zlecenie lub świadczących usługi, które nie prowadzą działalności gospodarczej, jak i do osób prowadzących działalnośćktóre nie zatrudniają pracowników i nie zawierają umów ze zleceniobiorcami (czyli tzw. samozatrudnienie).

Przepisy przewidują również dodatkowe obowiązki w zakresie m.in. dokumentowania ilości przepracowanych godzin, czy sytuacje, gdy stawka minimalna na zleceniu nie znajdzie zastosowania.

 

Jaka będzie minimalna stawka godzinowa?

W 2017 r. minimalne wynagrodzenie będzie wynosiło 13 zł. Ustawa zawiera także wiele regulacji chroniących zleceniobiorców i zapobiegających obchodzeniu przepisów

Nowe przepisy określają, że w przypadku gdy zlecenie wykonuje wspólnie kilka osób, każdej z nich należy się minimalna stawka godzinowa. W umowie zlecenia i umowie o świadczenie usług wynagrodzenie powinno być tak określane, aby zapewniało minimalną stawkę godzinową, a jeżeli warunek ten nie będzie spełniony, przyjmującemu zlecenie (wykonawcy usługi) będzie przysługiwało wynagrodzenie w wysokości minimalnej stawki godzinowej.

 

 Ewidencja godzinowa

Ustawodawca wprowadził też obowiązek ewidencjonowania ilości godzin przepracowanych przez zleceniobiorcę. Będziesz miał obowiązek określić w umowie sposób potwierdzania liczby godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług. Ustawa nie zawiera w tym zakresie szczegółowych regulacji, pozostawiając stronom pewną swobodę w tym zakresie. Biuro Rachunkowe 2+1 w ramach świadczenia usług kadrowo – płacowych przygotowuje dla Klientów stosowne formularze ułatwiające prowadzenie ewidencji godzinowej.

Gdy w umowie zawartej ze zleceniobiorcą nie określisz sposobu potwierdzania liczby godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług to przyjmujący zlecenie lub świadczący usługi będzie musiał przedłożyć Tobie w formie pisemnej, elektronicznej lub dokumentowej informację o liczbie godzin wykonanego zlecenia lub świadczenia usług, w terminie poprzedzającym termin wypłaty wynagrodzenia.

Proponuję, żebyś jako zleceniodawca zadbał o to, aby sposób określenia czasu wykonywania zlecenia był określony w umowie. W przeciwnym razie będziesz musiał prowadzić ewidencję godzin pracy w ramach umowy zlecenia, tak aby móc przedstawić stosowną informację w terminie poprzedzającym moment wypłaty wynagrodzenia.

Umowa zlecenia charakteryzuje się pewną swobodą zleceniobiorcy i dopuszczalne wydaje się, aby zleceniobiorca przed rozpoczęciem miesiąca przedkładał Tobie, np. w formie mailowej lub pisemnej, planowaną ilość godzin potrzebną do wykonania zlecenia w danym miesiącu w celu uzyskania jego akceptacji.

 

Kiedy nie będziesz musiał stosować minimalnej stawki godzino?

Nowe przepisy przewidują sytuacje, gdy wobec pewnych grup zleceniobiorców nie będziesz musiał stosować przepisów o minimalnej stawce godzinowej.

Wyłączenia od obowiązku zapłaty stawki minimalnej dotyczą przede wszystkim konkretnych rodzajów zleceń i są nimi umowy:

 1. pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodowej,
 2. utworzeniu rodziny zastępczej zawodowej lub rodzinnego domu dziecka,
 3. w przedmiocie prowadzenia rodzinnego domu dziecka,
 4. w przedmiocie pełnienia funkcji rodziny pomocowej,
 5. w przedmiocie pełnienia funkcji dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego,
 6. dotyczących usług opiekuńczych i bytowych realizowanych poprzez prowadzenie rodzinnego domu pomocy.

 

Zwolnienie z obowiązku stosowania stawki minimalnej będziesz mógł stosować w sytuacji, gdy to Twój zleceniobiorca lub świadczący usługi będzie decydował o miejscu i czasie wykonania zlecenia i przysługiwać mu będzie wyłącznie wynagrodzenie prowizyjne.

Przepis ten w założeniu dotyczyć ma wyjątkowych sytuacji i powinien znaleźć zastosowanie do osób, które zajmują się np. dystrybucją produktów ubezpieczeniowych czy bankowych, a ich wynagrodzenie uzależnione jest od uzyskanych wyników. Moim zdaniem będzie go można również zastosować w sytuacji, gdy np. Twój sprzedawca będzie pracował tylko i wyłącznie za wynagrodzeniem prowizyjnym uzależnionym od wyników sprzedaży, nie zawsze będzie musiał być na miejscu w biurze. Sam będzie decydował kiedy i gdzie będzie wykonywała swoją pracę.

 

Jeżeli będziesz chciał próbować obchodzić przepisy, próbując zredagować umowę w sposób umożliwiający zleceniobiorcy wybór miejsca świadczenia zlecenia i wprowadzając wynagrodzenie prowizyjne a nie będzie to miało pokrycia w rzeczywistości, to rozwiązanie takie jest nie tylko niezgodne z prawem, ale też bardzo ryzykowne gdyż narażasz się na poważne sankcje. Przepisy dają możliwości nałożenia na zleceniodawcę wypłacającego wynagrodzenie poniżej minimalnej stawki godzinowej grzywny w wysokości od 1.000 zł do 30.000 zł. Do ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy dodano przepis pozwalający organom PIP na skierowanie wystąpienia lub wydanie polecenia w sprawie wypłacenia wynagrodzenia w wysokości wynikającej z minimalnej stawki godzinowej.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na temat nowych przepisów i rozliczania umów zlecenie, napisz do mnie lub zostaw komentarz.

 

Gabriela Brzezińska

Prezes Zarządu 2+1 Biura Rachunkowego

certyfikat księgowy nr 17674/2007


GB

Przyjdź porozmawiać o tym:
 • Jak założyć firmę
 • Jaką wybrać formę prowadzenia działalności
 • Jak zaoszczędzić dzięki księgowości
 • Jak możesz zatrzymać pieniądze w firmie
 • Co może być Twoim kosztem
Zapraszam Cię na BEZPŁATNE DORADZTWO KSIĘGOWE
Gdzie?  do  Biura Rachunkowego 2+1 w Gdańsku Gdyni
Kiedy?  W każdą środę lub czwartek.
Jak się umówić?  Zadzwoń: 58 746 34 13 lub 784 955 666  lub napisz na adres kontakt@dwaplusjeden.com

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *