Minimalne wynagrodzenie 2018 r.

Minimalne wynagrodzenie 2018 r.  

wynagrodzenie minimalne 2018

Od 1 stycznia 2018 r. wzrosło minimalne wynagrodzenie za pracę dla pracowników zatrudnionych w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy i wynosić 2.100 zł (w 2017 r. wynosiło 2.000 zł).

 

Wpływ wzrostu minimalnego wynagrodzenia w 2018 r. na składki ZUS

Podwyższenie kwoty minimalnej płacy zwiększa podstawę wymiaru składek ZUS  dla osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Ma to wpływ na wzrost zobowiązań przedsiębiorców z tytułu tych składek względem ZUS.

W tym roku za pracowników wynagradzanych na poziomie minimalnych stawek Przedsiębiorca opłaca składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na FP i na FGŚP od kwoty 2.100 zł.

Spowodowało to zwiększenia kosztów na poszczególne ubezpieczenia, które przedsiębiorca będzie finansował (jako płatnik składek) z własnych środków.

 

Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne

Wzrost kwoty minimalnego wynagrodzenia automatycznie podwyższyło najniższą podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne przedsiębiorcom korzystającym z ulgi w opłacie tych składek. Przedsiębiorcy w pierwszych dwóch latach prowadzenia działalności opłacają składki na ubezpieczenia społeczne od zadeklarowanej kwoty, która nie może być niższa niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę.

W związku ze wzrostem wysokości minimalnej płacy podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne dla tych przedsiębiorców w każdym miesiącu wynosi:

– 630 zł (tj. 30% z 2.100 zł)

Od takiej kwoty są naliczane składki na ubezpieczenia społeczne (tj. emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe). W 2018r. przedsiębiorca opłacający składki na ubezpieczenia społeczne od ulgowej podstawy wymiaru płaci je za siebie w każdym miesiącu od podstawy wyższej o 30 zł.

Aktualnie w resorcie pracy trwają prace legislacyjne nad wydłużeniem okresu preferencyjnego opłacania składek na ubezpieczenia społeczne przez początkujących przedsiębiorców. Planowo ma on wynosić 3 lata, a nie jak jest obecnie 2 lata. W trzecim roku prowadzenia działalności gospodarczej podstawa wymiaru składek społecznych ma wynosić 60% minimalnego wynagrodzenia.

 

Minimalna stawka godzinowa z umowy zlecenie

Od 1 stycznia 2018 r. wzrosła również minimalna stawka godzinowa z umowy zlecenia (o świadczenie usług) z dotychczasowych 13 zł na godzinę do 13,70 zł na godzinę.

Ma ona zastosowanie do:

  • osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą zarejestrowaną w Rzeczypospolitej Polskiej albo w państwie niebędącym państwem członkowskim Unii Europejskiej lub państwem Europejskiego Obszaru Gospodarczego, niezatrudniających pracowników lub niezawierających umów ze zleceniobiorcami oraz
  • osób fizycznych nie wykonujących działalności gospodarczej,

które przyjmują zlecenie lub świadczą usługi na podstawie umów, o których mowa w art. 734 i art. 750 K.c. (Dz. U. z 2017 r. poz. 459 ze zm.), na rzecz przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2168) albo na rzecz innej jednostki organizacyjnej, w ramach prowadzonej przez te podmioty działalności.

 
Podstawa prawna:
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 września 2017 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2018 r. (Dz. U. poz. 1747).
***

Masz jakieś pytania lub wątpliwości? Potrzebujesz porady księgowej? Zapoznaj się z terminarzem Bezpłatnych Konsultacji Księgowych w Biurach 2+1 i zarezerwuj swój termin już teraz!


W razie wątpliwości zachęcam do zadawania pytań w komentarzach.

 

gb

 

Gabriela Brzezińska
Prezes Zarządu 2+1 Biura Rachunkowego
certyfikat księgowy nr 17674/2007

Podziel się tym artykułem ze znajomymi!

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *