minimalne wynagrodzenie

Minimalne wynagrodzenie 2019r.

minimalne wynagrodzenie 2019r.

Minimalne wynagrodzenie i stawka godzinowa w 2019r.

Przedsiębiorco, w roku 2019r. minimalne wynagrodzenie za pracę będzie wynosiło 2.250 zł (wzrost o 150 zł w stosunku do minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w 2018 r.), a minimalna stawka godzinowa będzie wynosiła 14,70 zł (wzrost o 1 zł w porównaniu z bieżącym rokiem). Kwoty te są wartościami brutto.

Podwyższenie wynagrodzenia minimalnego w 2019r. będzie też miało wpływ na kwoty wolne od potrąceń, jakie będą obowiązywały w przyszłym roku.

Podwyżka wynagrodzenia minimalnego a zmiana umowy

Pracodawca ma obowiązek ustalenia wynagrodzenia pracownika na poziomie co najmniej minimalnym. Nie oznacza to jednak wymogu wpisania w umowie konkretnej kwoty wynagrodzenia za pracę, jeżeli ma być ono ustalone w wysokości minimalnej.

W celu a zapewnienia pracownikowi płacy minimalnej wystarczającym będzie gdy pracownik w danym miesiącu otrzyma łącznie wynagrodzenie miesięczne w kwocie co najmniej minimalnej. Na wynagrodzenie to mogą składać się różne składniki.

Jeżeli pracownik otrzymuje wynagrodzenie zasadnicze w wysokości odpowiadającej wynagrodzeniu minimalnemu, można je określić w umowie o pracę następująco:

  • wskazać kwoty wynagrodzenia za pracę,
  • odnieść się do wysokości wynagrodzenia minimalnego obowiązującego w danym okresie.

Pierwszy sposób określania kwoty wynagrodzenia wymaga corocznej zmiany umowy o pracę. Najprościej przeprowadzić poprzez wprowadzenie aneksu do umowy.

Drugi sposób jest korzystniejszy dla pracodawcy, ponieważ nie wymaga zmiany treści umowy wraz ze zmianą wysokości wynagrodzenia minimalnego na dany rok. Pracodawca może rozważyć możliwość przekazywania pracownikom krótkiej informacji o wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w danym roku. Nie jest to jednak prawnie obowiązkowe.

Przykładowa treść aneksu do umowy o pracę:

ust. 1 pkt 4 umowy otrzymuje nowe brzmienie:

Pracownikowi przysługuje stałe wynagrodzenie miesięczne w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, w kwocie obowiązującej na dany rok kalendarzowy.

Nowe brzmienie ust. 1 pkt 4 umowy wchodzi w życie w dniu 1 stycznia 2019 r.

Pozostałe warunki umowy pozostają bez zmian.

Jeśli potrzebujesz więcej informacji zapraszamy na Bezpłatne Konsultacje Księgowe dla Przedsiębiorców

Kontakt do Doradcy Biznesowego w 2+1 eksperci księgowości

tel:+48784955666

kontakt@dwaplusjeden.com

wpis 2019-12-13

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *