Najem kilku mieszkań a działalność gospodarcza – podatek od najmu

podatek od najmu

Najem kilku mieszkań a działalność gospodarcza

Kwalifikacji przychodów z najmu nieruchomości do odpowiedniego źródła dokonuje wynajmujący. Wynajmujący podejmuje decyzję czy przychody uzyskane z tego tytułu rozliczy w przychodach działalności gospodarczej czy  w ramach prywatnego najmu.

Gdy przedmiotem najmu są składniki majątku związane z działalnością gospodarczą albo najem jest jej przedmiotem, przychody osiągnięte z tego tytułu zalicza się do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej.

W przypadku prywatnych składników majątku podatnik może zakwalifikować uzyskane przychody do odrębnego źródła, jakim jest prywatny najem i wybrać opodatkowanie ryczałtem ewidencjonowanym.

Warunkiem złożenie pisemnego oświadczenia o wyborze opłacania podatku w formie zryczałtowanej. W sytuacji gdy właściciel nieruchomości – wynajmujący rozpocznie osiąganie przychodów z prywatnego najmu w trakcie roku podatkowego, składa oświadczenie naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według swojego miejsca zamieszkania. Termin złożenia oświadczenie to do 20-ty dzień miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnął pierwszy przychód z tego tytułu, albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód osiągnie w grudniu roku podatkowego.

 

Ważne:
Kwalifikacja przychodów z najmu prywatnych składników majątku jest kwestią sporną i nie zawsze zaliczenie tego rodzaju przychodów do prywatnego najmu bądź działalności gospodarczej zależy od decyzji podatnika.

W przypadku najmu kilku mieszkań organy podatkowe uważają, że dla określenia czy mamy tu do czynienia z działalnością gospodarczą nie ma znaczenia ilość lokali oraz ich rodzaj, ale to, czy w danej sprawie zachodzą przesłanki określone w art. 5a pkt 6 ustawy o pdof charakterystyczne dla działalności gospodarczej.

W sytuacji gdy sposób prowadzenia tej działalności ze względu na rozmiar, powtarzalność, zarobkowy charakter oraz sposób zorganizowania wypełnia znamiona działalności gospodarczej, to wówczas wynajem nieruchomości należy uznać za działalność gospodarczą i rozliczyć na zasadach właściwych dla tej działalności. Sposób klasyfikowania przychodów z najmu nie został jednoznacznie zdefiniowany w ustawie o pdof. Definicje taka można znaleźć w interpretacjach organów podatkowych. Interpretacje takie są dostępne na stronie Ministerstwa Finansów https://sip.mf.gov.pl/

 

Przykładowe interpretacje to:

nr 0115-KDIT3.4011.25.2018.1, z dnia 21 lutego 2018 r.,
nr 0114-KDIP3-1.4011.495.2017.1.KS, z dnia 17 sierpnia 2017 r.,
nr 0113-KDIPT2-1.4011.121.2017.3.DJD).
 

Jaki podatek od najmu?

Dla przychodów z prywatnego najmu do kwoty 100.000 zł stawka ryczałtu wynosi 8,5%, a od nadwyżki ponad tę kwotę 12,5% przychodów.

 

 

O tym jak możesz opłacać podatki z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej dowiesz się w artykule: JAK WPŁACAĆ ZALICZKI NA PODATEK DOCHODOWY

***

Masz jakieś pytania lub wątpliwości? Potrzebujesz porady księgowej? Zapoznaj się z terminarzem Bezpłatnych Konsultacji Księgowych w Biurach 2+1 i zarezerwuj swój termin już teraz!

***

Jeśli jesteś Księgową lub Księgowym, może zainteresuje Cię Program Partnerski 2+1:

 

 


W razie wątpliwości zachęcam do zadawania pytań w komentarzach.

 

gb

 

Gabriela Brzezińska
Prezes Zarządu 2+1 Biura Rachunkowego
certyfikat księgowy nr 17674/2007

Podziel się tym artykułem ze znajomymi!

 

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *