kasy fiskalne

Obowiązek stosowania kas fiskalnych w 2019r.

– kasy fiskalne –

Obowiązek stosowania kas fiskalnych w 2019r.

Przepisy ustawy o VAT nakładają obowiązek stosowania kas fiskalnych na podatników dokonujących sprzedaży na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych (art. 111 ust. 1 ustawy o VAT).

W rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących obowiązującym od 1 stycznia 2019r.  niektóre grupy podatników zwolniono z obowiązku stosowania kas rejestrujących.

Limit obrotów a kasy fiskalne

Z przepisów wynika, iż z obowiązku prowadzenia ewidencji za pomocą kasy rejestrującej zwolnieni są podatnicy rozpoczynający po dniu 31 grudnia 2018 r. sprzedaż na rzecz osób prywatnych, jeżeli przewidywany przez nich obrót z tego tytułu nie przekroczy, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w danym roku podatkowym, kwoty 20.000 zł (§ 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia).

W celu ustalenia, czy limit zwolnienia z ewidencjonowania sprzedaży na kasie fiskalnej został przekroczony, należy wziąć pod uwagę jedynie sprzedaż dla osób prywatnych.

Nie można wyłączać z tego limitu sprzedaży, która na mocy rozporządzenia została zwolniona przedmiotowo z ewidencjonowania i wymieniona jest w załączniku do rozporządzenia.

Oprócz tego zwolnienia podatnik rozpoczynający w 2019 r. dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz osób prywatnych może skorzystać ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania w kasie fiskalnej przysługującego dla czynności wymienionych w załączniku do rozporządzenia.

W odniesieniu do niektórych czynności wymienionych w załączniku do tego rozporządzenia, zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży w kasie fiskalnej stosuje się zgodnie z określonymi w przepisach warunkami.

W przypadku świadczenia usług funkcjonuje również zwolnienie ze względu na formę zapłaty. Aby podatnik mógł korzystać z tego zwolnienia, musi spełnić następujące warunki:

  • świadczący usługę otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub SKOK (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem),
  • z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie musi wynikać, jakiej konkretnie czynności dotyczyła.

W rozporządzeniu zawarto katalog czynności, do których nie mają zastosowania zwolnienia. Zwolnień tych nie stosuje się m.in. w przypadku świadczenia usług przewozów pasażerskich w samochodowej komunikacji, z wyłączeniem przewozów wymienionych w poz. 15 i 16 załącznika do rozporządzenia.

 

Jeśli potrzebujesz więcej informacji zapraszamy na Bezpłatne Konsultacje Księgowe dla Przedsiębiorców

Kontakt do Doradcy Biznesowego w 2+1 eksperci księgowości

tel:+48784955666

kontakt@dwaplusjeden.com

eksperci księgowości

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *