Pożyczka do spółki z o.o. od wspólnika, członka zarządu a podatek PCC i VAT

– pożyczka do spółki –

Zdarzyć się może, że w spółce z o.o. pojawi się potrzeba dofinansowania projektu, przejściowe problemy finansowe lub  i inne potrzeby finansowe. W takich sytuacjach wspólnicy często decydują się na udzielenie pożyczki spółce. Przed dokonaniem tych czynności należy dokonać analizy konsekwencji finansowo-podatkowych.

Czy spółka z tytułu otrzymania pożyczki zapłaci podatek PCC i VAT ?

Umowa pożyczki wymieniona jest w katalogu czynności podlegających opodatkowaniu PCC. Gdy pożyczkodawcą jest wspólnik, wówczas spółka z o.o. nie będzie zobowiązana do zapłaty PCC – na podstawie art. 2 pkt 4 ustawy o PCC (Dz. U. z 2017 r. poz. 1150). Czynność pożyczki dla spółki z o.o. od jej wspólnika korzysta też ze zwolnienia od PCC na podstawie art. 9 pkt 10 lit. i) ustawy o PCC.

Czy i kiedy taka czynność podlega podatkowi VAT?

Art. 2 pkt 4 ustawy o PCC przewiduje, że nie podlegają PCC czynności cywilnoprawne, inne niż umowa spółki i jej zmiany, m.in. jeżeli przynajmniej jedna ze stron z tytułu dokonania tej czynności jest zwolniona z VAT, z wyjątkami niedotyczącymi umowy pożyczki.

Jeżeli pożyczkodawca nie prowadzi działalności gospodarczej i nie jest podatnikiem VAT, to skutki pożyczki należy ustalić uwzględniając wyłącznie regulacje ustawy o PCC. W tej sytuacji pożyczka nie podlega VAT.

Gdy pożyczkodawca jest podatnikiem VAT, wówczas udzielona pożyczka podlegać może tylko jednemu z podatków, tj. VAT lub PCC. Jeśli pożyczka podlega VAT, wówczas jest ona z niego zwolniona i w konsekwencji od pożyczki nie jest odprowadzany żaden z podatków, bowiem czynność taka jest wyłączona z opodatkowania PCC.

Czy pożyczka pieniężna o charakterze okazjonalnym bez cech systematyczności może być uznana za usługę pośrednictwa finansowego zwolnioną z podatku VAT.

Z wielu orzeczeń wynika, że nie. Czynność taka pozostaje poza zakresem ustawy o VAT. Nie podlega VAT i nie ma zastosowania wyłączenie od PCC na podstawie art. 2 pkt 4 ustawy o PCC. Powstanie obowiązek podatkowy w PCC. Jednak wówczas o tym, czy konieczna będzie zapłata podatku, decyduje to, czy zastosowanie znajdzie wyżej opisane zwolnienie.

Istotne jest to, że każdy z pożyczkobiorców jest udziałowcem spółki. Zgodnie z art. 9 pkt 10 lit. i) ustawy o PCC zwalnia się od PCC pożyczki udzielane przez wspólnika (akcjonariusza) spółce kapitałowej. Zwolnienie przysługuje bez potrzeby dopełniania formalności i nie ma potrzeby składać zerowej deklaracji PCC-3.

Spółka z o.o. ma jednego właściciela. Czy jeśli udzieli on spółce pożyczki ze swoich prywatnych środków, to czy taka pożyczka będzie podlegała PCC?

Pożyczki może udzielić jeden, wybrani czy wszyscy wspólnicy, niezależnie od tego, ilu wspólników ma spółka.

Spółka z o.o. ma jednego właściciela. Właściciel nie jest członkiem zarządy spółki. Jedynym członkiem zarządu i jednocześnie prezesem jest osoba zatrudniona. Czy jeśli członek zarządu udzieli  spółce pożyczki ze swoich prywatnych środków, to czy taka pożyczka będzie podlegała PCC?

Zasadą jest, że umowa pożyczki pieniędzy do spółki z o.o. podlega podatkowi PCC. Jeżeli spółka spełnia terytorialne kryteria opodatkowania, umowa pożyczki podlega PCC, – art. 1 ust. 4 ustawy o PCC (Dz. U. z 2017 r. poz. 1150).

Jeśli pożyczkodawca nie jest wspólnikiem spółki, nie prowadzi działalności gospodarczej i nie jest podatnikiem VAT, wyłączenie nie ma zastosowania, a pożyczka podlega PCC. Od 1 stycznia 2019 r. – 0,5% od kwoty lub wartości pożyczki.

Spółka jako pożyczkobiorca powinna w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy pożyczki złożyć deklarację (PCC-3), obliczyć i wpłacić należny podatek.

Gdy pożyczki spółce z o.o. udziela członek zarządu niebędący wspólnikiem, a jej kwota jest równa albo nie przekracza 1.000 zł wówczas nie podlega opodatkowaniu.

 

 

Jeśli chcesz poznać więcej sposobów na dofinansowanie spółki przeczytaj artykuł – Trzy sposoby na dofinansowanie spółki

Zapraszamy również na Bezpłatne Konsultacje Księgowe dla Przedsiębiorców

Kontakt do Doradcy Biznesowego w 2+1 eksperci księgowości

tel:+48784955666

kontakt@dwaplusjeden.com

eksperci księgowości

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *