praca małżonka

Praca małżonka w firmowych kosztach podatkowych

Praca małżonka w firmowych kosztach podatkowych

Aktualnie na podstawie przepisów podatku dochodowego od osób fizycznych kosztu podatkowego nie stanowi wartość własnej pracy podatnika, jego małżonka i małoletnich dzieci, natomiast w przypadku prowadzenia działalności w formie spółki niebędącej osobą prawną – także małżonków i małoletnich dzieci wspólników. Przepisy te nie znajdują zastosowania w przypadku zatrudnienia przez przedsiębiorców osób pozostających z nimi w nieformalnych związkach, pełnoletnich dzieci czy innych krewnych przedsiębiorcy (np. rodzeństwa, rodziców itd.).

Osoby wymienione w art. 23 ust. 1 pkt 10 ustawy o pdof przedsiębiorca może zatrudniać na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło albo umowy o zarządzanie przedsiębiorstwem, menedżerskiej czy też innej o podobnym skutku. W każdym z tych przypadków wynagrodzenia (netto) nie zalicza się do kosztów podatkowych w prowadzonej przez niego działalności gospodarczej. Praca świadczona przez małżonka lub małoletnie dziecko bez wynagrodzenia stanowi nieodpłatny przychód, który korzysta ze zwolnienia od podatku (art. 21 ust. 1 pkt 125 ustawy o pdof).

Z dniem 1 stycznia 2019 r. w wyniku nowelizacji przepisów podatkowych przepis art. 23 ust. 1 pkt 10 ustawy o pdof ulegnie zmianie.

Kosztu uzyskania przychodów nie stanowi wartość własnej pracy podatnika, jego małżonka i małoletnich dzieci, natomiast w przypadku prowadzenia działalności w formie spółki niebędącej osobą prawną – także małżonków i małoletnich dzieci wspólników tej spółki.

Kosztem uzyskania przychodów będzie wynagrodzenie małżonka podatnika i jego małoletnich dzieci, a w przypadku prowadzenia działalności w formie spółki niebędącej osobą prawną – także małżonków i małoletnich dzieci wspólników tej spółki.

Ułatwienia te będą miały miejsce w sytuacji wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenia bądź o dzieło, umowy o zarządzanie przedsiębiorstwem, menedżerskiej czy też innej o podobnym charakterze, z tytułu działalności wskazanej w art. 13 pkt 2 ustawy o pdof, a także z tytułu odbywania praktyk absolwenckich, o których mowa w ustawie o praktykach absolwenckich.

Powyższa zmiana będzie znacznym ułatwieniem dla niewielkich firm rodzinnych.

Wartość własnej pracy podatnika nadal nie będzie stanowiła kosztu uzyskania przychodów w prowadzonej przez niego firmie.

Jeśli potrzebujesz więcej informacji zapraszamy na Bezpłatne Konsultacje Księgowe dla Przedsiębiorców

Kontakt do Doradcy Biznesowego w 2+1 eksperci księgowości

tel:+48784955666

kontakt@dwaplusjeden.com

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *