Przejście na księgi rachunkowe – jakie obowiązki Cię czekają?

Przejście na księgi rachunkowe – jakie obowiązki Cię czekają?

przejście na pełne księgi

Prowadzisz działalność, Twoja firma się rozwija. Masz coraz większe przychody. Do roku 2017 rozliczasz podatki na podstawie podatkowej księgi przychodów i rozchodów – KPiR. Zapewne już wiesz, że graniczna kwota przychodów, po osiągnięciu której w 2017 r. będziesz musiał prowadzić księgi rachunkowe wynosi 2.000.000 EUR, czyli 8.595.200 zł. 

 

Przejście na pełne księgi rachunkowe – jakie są Twoje obowiązki w związku z taką zmianą?

 

W celu przejścia na pełne księgi rachunkowe musisz sporządzić bilans otwarcia na podstawie wykazu składników aktywów i pasywów (inwentarz), potwierdzonego ich inwentaryzacją.

 

 

Obowiązki firmy, która musi zastosować przejście na Księgi Rachunkowe z Księgi Przychodów i Rozchodów:

 • Zamknięcie podatkowej księgi przychodów i rozchodów – zgodnie z rozporządzeniem o prowadzeniu KPiR,
 • Sporządzenie spisu z natury, czyli wykazu aktywów i pasywów (inwentarza) – potwierdzony inwentaryzacją:
  1. zapasów składników majątku obrotowego (surowce, materiały podstawowe i pomocnicze, wyroby gotowe, półfabrykaty, towary, itp.)
  2. środków trwałych oraz maszyn i urządzeń stanowiących środki trwałe w budowie,
  3. produkcji w toku, materiałów, towarów i produktów
  4. wszelkiego rodzaju środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych (lokaty, kredyty),
  5. należności, kredytów, zobowiązań, (w tym kaucja i wadium),
  6. rozrachunków z pracownikami i innych określonych w ustawie,
  7. składników majątkowych powierzonych kontrahentowi.
 • Sporządzenie wykazu umów leasingu,
 • Sporządzenie wykazu umów realizowanych zleceń,
 • Opracowanie dokumentacji zasad (polityki) rachunkowości – ta czynność jest w zakresie Biura 2+1 ,
 • Aktualizacja danych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz spółek cywilnych) lub złożenie w urzędzie skarbowym zgłoszenia aktualizacyjnego NIP-2    (w przypadku spółek osobowych)zmienić rodzaj prowadzonych ksiąg na pełne księgi rachunkowe.

 

Dodatkowe informacje na temat spisu z natury uzyskasz w tym artykule.

 

Planujesz przejście na pełne księgi?
Jeżeli potrzebujesz dodatkowych informacji i chcesz się skonsultować w związku ze zmianą prowadzenia księgowości, zapraszam Cię na pierwsze, bezpłatne spotkanie ze mną w Biurze Rachunkowym 2+1
gb

 

Gabriela Brzezińska
Prezes Zarządu 2+1 Biura Rachunkowego
certyfikat księgowy nr 17674/2007

Podziel się tym artykułem ze znajomymi!

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *