Skorzystaj z nowej ulgi w ZUS

ulgi w zus

Skorzystaj z nowej ulgi w ZUS, nie przegap terminu

Od 1 stycznia 2019 r. są nowe ułatwienia dla przedsiębiorców w ZUS, nowe ulgi w ZUS.

Drobni przedsiębiorcy, którzy nie mają dużych przychodów, a ich skala działalności jest niewielka, mogą już skorzystać z nowej preferencji w opłacaniu do ZUS składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

Przedsiębiorcy mają możliwość opłacania składek ZUS od podstawy wymiaru uzależnionej od przychodu uzyskanego z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, nie niższej niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia.

Z preferencji tej mogą korzystać korzystać przedsiębiorcy, których roczny przychód z tytułu prowadzenia tej działalności w poprzednim roku kalendarzowym nie przekroczył 30-krotności kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w grudniu poprzedniego roku. W roku 2018 r. była to kwota 63.000 zł.

Przedsiębiorca, dla którego najniższa podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne będzie uzależniona od wysokości przychodu uzyskanego z tej działalności gospodarczej, powinien zgłosić się do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych z odpowiednim kodem tytułu ubezpieczenia. Dla osoby nieposiadającej prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy jest to kod 05 90 X X, dla osoby posiadającej prawo do takiej renty 05 92 X X.

Żeby dokonać formalności prawidłowo należy wyrejestrować się z ubezpieczeń z obecnym kodem i zarejestrować z nowym kodem.

Bardzo ważne!

Aby przedsiębiorca, który spełnia wszystkie warunki, mógł od 1 stycznia 2019 r. opłacać za siebie składki społeczne od podstawy uzależnionej od wysokości przychodu, powinien w ciągu 7 dni – czyli najpóźniej do 8 stycznia 2019 r. – przekazać do ZUS odpowiednie dokumenty wyrejestrowujące i zgłoszeniowe.

W sytuacji nieprzekazania ich w tym terminie ZUS uzna, że jest to równoznaczne z z rezygnacją z preferencji w 2019 r.

Rezygnacja z ulgi będzie nieodwołalna. Do końca 2019 r. przedsiębiorca będzie musiał opłacać za siebie składki na ubezpieczenia społeczne od podstawy nie niższej niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, czyli od kwoty nie niższej niż 2.859 zł.

Z opłacania składek na ubezpieczenia społeczne od podstawy uzależnionej od wysokości przychodu uzyskanego w 2018 r. nie może skorzystać osoba, która w poprzednim roku kalendarzowym prowadziła pozarolniczą działalność gospodarczą przez mniej niż 60 dni kalendarzowych.

Jak wyliczyć podstawę ubezpieczenia

W celu obliczenia najniższej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na dany rok kalendarzowy, przedsiębiorca we własnym zakresie powinien:

– ustalić przeciętny miesięczny przychód z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym według wzoru podanego na następnej stronie:

roczny przychód z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej 
w poprzednim roku kalendarzowym
 

 

 

x  30

liczba dni kalendarzowych prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej 
w poprzednim roku kalendarzowym

Wynik zaokrągla do pełnych groszy w górę, jeśli końcówka jest równa lub wyższa niż 0,5 grosza, lub w dół, jeśli jest niższa.

Wyliczoną kwotę przeciętnego miesięcznego przychodu pomnożyć przez współczynnik, który na rok 2019 wynosi 0,5083 (Mon. Pol. z 2018 r. poz. 1212)

Otrzymany wynik zaokrągla do pełnych groszy w górę, jeśli końcówka jest równa lub wyższa niż 0,5 grosza, lub w dół, jeśli jest niższa.

Ważne!

 

 Wyliczona najniższa podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe:

  • nie może przekroczyć 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok kalendarzowy, tj. w 2019 r. kwoty 2.859 zł (4.765 zł x 60%) 

          oraz

  • nie może być niższa niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w styczniu 2019 r., czyli w 2019 r. niższa niż 675 zł (2.250 zł x 30%).

Warto wspomnieć, że nawet jeśli na dzień 01.01.2019 przedsiębiorca opłaca tylko składkę zdrowotną, ponieważ jest jednocześnie zatrudniony na umowę o pracę i osiąga wynagrodzenie minimalne, to jeśli chce mieć możliwość skorzystania z “małego” ZUSu to do 08.01.2019 powinien się przerejestrować na kod 05 90 00 (w razie rozwiązania umowy o pracę w 2019 roku będzie mógł skorzystać z małego ZUSu).

 

Więcej na temat korzystnych zmian przeczytasz, min. w tym artykule:

Praca małżonka w firmowych kosztach podatkowych

 

Jeśli potrzebujesz więcej informacji zapraszamy na Bezpłatne Konsultacje Księgowe dla Przedsiębiorców

Kontakt do Doradcy Biznesowego w 2+1 eksperci księgowości

tel:+48784955666

kontakt@dwaplusjeden.com

biuro rachunkowe
www.dwaplusjeden.com

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *