Sprzedaż między małżonkami

Sprzedaż między małżonkami


Zdarza się, że żona i maż są właścicielami oddzielnych firm. Czy jeżeli żona i mąż prowadzą odrębne działalności gospodarcze, to czy jest możliwa sprzedaż między małżonkami na ogólnych zasadach?

 

Działalności gospodarcze małżonków

Zgodnie z przepisami małżonkowie są odrębnymi podatnikami, a prawo umożliwia im wspólne rozliczenie. Prowadzenie odrębnych działalności przez małżonków jest więc możliwe.

 

Sprzedaż między małżonkami

Może dojść do sytuacji, w której firma żony będzie chciała dokonać zakupu od firmy męża – lub odwrotnie.

Czy jeśli małżonkowie prowadzą odrębne działalności, to czy sprzedaż między małżonkami jest możliwa? Tak. Nie ma przeszkód, aby dokonać transakcji sprzedaży między małżonkami.

 

Jak podatkowo rozliczyć sprzedaż między małżonkami

Faktura między małżonkami będzie rozliczana na zasadach ogólnych, tak jak z innymi firmami. Sprzedający (firma żony) wystawia fakturę i opodatkowuje, a kupujący (firma żonę) płaci za transakcję i uwzględnia wydatek w kosztach działalności. Warunkiem rozliczenia tej sprzedaży jest dokonanie zakupu faktycznie w celach firmowych, że istnieje związek z prowadzoną działalnością gospodarczą małżonków, że transakcja jest prawidłowo udokumentowana, zastosowana jest prawidłowa cena.

 

Czym jest prawidłowa cena?

Transakcje pomiędzy firmami małżonków powinny odbywać się na zasadach takich jak z innymi podmiotami. W związku z tym, że zachodzą powiązania rodzinne, nie należy zaniżać cen, towary i usługi wyceniać po wartościach rynkowych. Jeżeli cena bez uzasadnionej przyczyny znacznie odbiega od wartości rynkowej, wówczas organ podatkowy może określić przychód w wysokości wartości rynkowej u kupującego.

 

Sprzedaż między małżonkami a koszty podatkowe

Wydatek ten może być uznany za koszt uzyskanie przychodu jeżeli nie znajduje się w katalogu kosztów wyłączonych, np. koszty reprezentacji – art. 23 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Pojawiają się jednak wątpliwości, gdyż katalogu kosztów wyłączonych z kosztów wskazano, że nie uznaje się za koszt uzyskania przychodu:

“wartości własnej pracy podatnika, jego małżonka i małoletnich dzieci, a w przypadku prowadzenia działalności w formie spółki niebędącej osobą prawną – także małżonków i małoletnich dzieci wspólników tej spółki”.

Czy np. usługa świadczona przez firmę męża na rzecz firmy żony może stanowić koszt podatkowy w firmie żony?

 

Sprzedaż między małżonkami w orzecznictwie organów podatkowych

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z dnia 12 marca 2012 roku (sygn. PTPB1/415-18/12-2/AG) wskazał:

“Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie uważa się za koszt uzyskania przychodów wartości pracy własnej podatnika, jego małżonka (…).

Powyższy przepis wyłącza z kosztów uzyskania przychodów wartość własnej pracy podatnika, jego małżonka oraz małoletnich dzieci. Przy czym użyty w nim termin “wartość pracy” należy rozumieć jako wartość wszelkiego rodzaju pracy, niezależnie od tego, czy praca jest świadczona na podstawie umowy o pracę, umowy cywilnoprawnej (umowy zlecenia, umowy o dzieło), czy też bez podstawy prawnej (bezumownie). Pojęcie to należy jednak traktować ściśle, co oznacza, że trzeba tu rozdzielać – dla celów nie zaliczania do kosztów uzyskania przychodów – składniki wynagrodzenia za świadczoną pracę od dodatkowych świadczeń ze strony pracodawcy – takich, które nie mają wpływu na wartość pracy własnej (czyli są przez pracodawcę ponoszone niezależnie od tego jaki jest wkład pracy pracownika, np. ekwiwalent za narzędzia, świadczenia z BHP). Nie ma tu znaczenia, czy pomiędzy małżonkami istnieje wspólność czy odrębność majątkowa.(…)

Mając na uwadze przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe oraz powołane wyżej przepisy praw podatkowego stwierdzić należy, iż w sytuacji gdy Wnioskodawczyni oraz Jej mąż prowadzą odrębnie działalność gospodarczą, a mąż w ramach prowadzonej działalności świadczył będzie na rzecz prowadzonego przez Wnioskodawczynię przedszkola usługi, to tego typu usług nie należy kwalifikować jako pracy własnej małżonka, w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jest to bowiem usługa świadczona przez odrębny podmiot gospodarczy – odrębnego przedsiębiorcę. (…)”

Interpretacja podatkowa  z 12 czerwca 2013 roku o sygn. IPTPB1/415-182/13-4/KSU czytamy:

“(…) Mając na uwadze przedstawiony we wniosku opis stanu faktycznego oraz obowiązujące uregulowania prawne, stwierdzić należy, że w sytuacji, gdy Wnioskodawczyni oraz Jej mąż prowadzą odrębnie działalności gospodarcze, a mąż w ramach prowadzonej działalności będzie świadczył usługi wypożyczania mebli na rzecz firmy Wnioskodawczyni, to tych usług nie należy kwalifikować jako pracy własnej małżonka, w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Są to bowiem usługi świadczone przez odrębny podmiot gospodarczy – odrębnego przedsiębiorcę. W takiej sytuacji wartość usługi świadczonej przez firmę męża na rzecz firmy prowadzonej przez Wnioskodawczynię będzie mogła stanowić dla Niej koszty uzyskania przychodów, pomniejszające osiągnięty z działalności gospodarczej przychód, jeśli poniesiony wydatek spełniał będzie przesłanki wskazane w przepisie art. 22 ust. 1 ww. ustawy, przy jednoczesnym spełnieniu pozostałych przesłanek, w szczególności wynikających z art. 24d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dodanego na mocy art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce (Dz. U. z 2012 r., poz. 1342) (…).”

 

Organy podatkowe potwierdziły, że sprzedaż między małżonkami podlegała rozliczeniu na zasadach ogólnych  gdy dochodzi do faktycznej, udokumentowanej i uzasadnionej transakcji gospodarczej.

 

Na temat prowadzenia biznesu rodzinnego przeczytasz również w artykule ‘Zatrudnianie członków rodziny’

Jeżeli potrzebujesz porady księgowej zapraszam do mnie i do mojego Biura Rachunkowego 2+1. Zapraszam do kontaktu!

 

gb

Gabriela Brzezińska
Prezes Zarządu 2+1 Biura Rachunkowego
certyfikat księgowy nr 17674/2007

↓ Podziel się tym artykułem ze znajomymi!

 

2 thoughts on “Sprzedaż między małżonkami”

    1. Pani Sylwio, cieszę się, że mogłam pomóc w zdobyciu nowej wiedzy. Zapraszam do innych moich wpisów. Pozdrawiam

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *