Termin przechowywania dokumentów księgowych. Jak długo przechowywać dokumenty?

-termin przechowywania dokumentów- Obowiązek przechowywania oraz gromadzenia dokumentów wynika z ustawy o rachunkowości. Dokumenty te należy przechowywać przez określony w przepisach czas i chronić przed niedozwolonymi zmianami, nieupoważnionym rozpowszechnianiem, uszkodzeniem lub zniszczeniem.   Księgi rachunkowe – 5 lat Karty wynagrodzeń pracowników lub ich odpowiedniki – przez okres wymaganego dostępu do tych informacji, wynikający z przepisów emerytalnych, rentowych oraz podatkowych, […]