kasy fiskalne

Kasy fiskalne online w 2019r.

– kasy online – Kasy fiskalne online w 2019r. Minister Finansów przedstawił projekt nowego rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących w związku z trwającymi pracami nad nowelizacją ustawy o VAT polegającą na określeniu przepisów wprowadzających nowy rodzaj kas rejestrujących (tzw. kasy on-line) Kasy fiskalne on-line Ze zmian, które mają być wprowadzone do ustawy o VAT, wynika, że kasy on-line będą stosowane obowiązkowo […]

kasy fiskalne

Obowiązek stosowania kas fiskalnych w 2019r.

– kasy fiskalne – Obowiązek stosowania kas fiskalnych w 2019r. Przepisy ustawy o VAT nakładają obowiązek stosowania kas fiskalnych na podatników dokonujących sprzedaży na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych (art. 111 ust. 1 ustawy o VAT). W rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących obowiązującym od 1 stycznia 2019r.  […]