Termin przekazania sprawozdania finansowego za 2018 do KAS

sprawozdanie finansowe

Termin przekazania sprawozdania finansowego do KAS do końca kwietnia 2019 r.

Prowadzisz działalność gospodarczą jako osoba fizyczna? Jesteś zobowiązany prowadzić księgi rachunkowe?
Jeśli tak, to masz w obowiązku przekazanie do 30 kwietnia 2019 r. do Szefa KAS (Krajowa Administracja Skarbowa) sprawozdania finansowego za 2018 r.
Sprawozdanie musi być sporządzone w postaci elektronicznej w formie ustrukturyzowanej.
Przedsiębiorcy będący podatnikami pdof, przekazują sprawozdanie finansowe, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, przed upływem terminu określonego na złożenie zeznania.
Obowiązek ten wynika z art. 45 ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (pdof).
Sprawozdanie to, na podstawie art. 45 ust. 1g ustawy o rachunkowości, musi mieć postać elektroniczną odpowiadającą strukturze logicznej oraz formatowi, które są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (format XML).

Osoby fizyczne nie składają sprawozdań finansowych do KRS (Krajowy Rejestr Sądowy). Obowiązek ten nie ciąży na wspólnikach spółek osobowych ani spółek cywilnych.

W spółkach cywilnych, księgi prowadzi spółka, a nie jej wspólnicy. Spółki cywilne nie są wpisane w KRS więc sprawozdań finansowych nie składają. Nie składają również sprawozdań finansowych do KAS. Sprawozdanie składają do KAS wspólnicy.

Inaczej sytuacja wygląda w spółkach osobowych, tj. spółce jawnej, partnerskiej i komandytowej, księgi rachunkowe prowadzi spółka, a nie jej wspólnicy. Sprawozdanie to jest przekazywane przez spółkę do KRS Krajowego Rejestru Sądowego, skąd dalej trafia do administracji skarbowej (KAS). Wobec tego wspólnicy spółek osobowych nie przekazują dodatkowo sprawozdania do Szefa KAS czy urzędu skarbowego.

Jeśli potrzebujesz informacji o formach rozliczania się z urzędem skarbowym oraz spoczywających obowiązkach zapraszamy do wpisu: https://akademiaprzedsiebiorcy.com/forma-opodatkowania/

Zapraszamy również na Bezpłatne Konsultacje Księgowe dla Przedsiębiorców

Kontakt do Doradcy Biznesowego w 2+1 eksperci księgowości

tel:+48784955666

kontakt@dwaplusjeden.com

eksperci księgowości