3 sposoby na dofinansowanie spółki z o.o.

W naszym Biurze Rachunkowym 2+1 mamy wielu klientów, którzy prowadzą spółki kapitałowe, w tym spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. U jednego klienta ostatnio zdarzyła się sytuacja, że wspólnicy chcieli zrealizować większa inwestycję – kupić nieruchomość, która będzie wykorzystywana na ich biura. Podjęli decyzję, że nieruchomość chcą sfinansować ze spółki. Jednak w spółce zabrakło środków finansowych, część chcą skredytować a częściowo dofinansować spółkę z własnych środków.

Przeczytajcie co im powiedzieliśmy, jak doradził im współpracujący z 2+1 Radca Prawny,  żeby nie popełnili błędu i podjęli dobrą decyzję. Jakie mają możliwości dofinansowania spółki?

 

1. Podwyższenie kapitału zakładowego

Kapitał zakładowy waszej spółki z o.o. możecie podwyższyć na dwa sposoby:

  • wymagający zmiany umowy spółki, a w konsekwencji udziału notariusza – czyli pełny,
  • na podstawie dotychczasowych postanowień umowy spółki czyli uproszczonym bez udziału notariusza.

W przypadku podwyższenia kapitału zakładowego w uproszczony sposób, możecie to zrobić przez podwyższenie wartości nominalnej udziałów istniejących lub ustanowienie nowych. Skorzystanie z uproszczonej procedury podwyższenia kapitału zakładowego wyklucza zmianę składu wspólników i procentowych udziałów.

 

Dlaczego Biuro 2+1 współpracuje z  Radcami Prawnymi?

Aby wiedzieć jakie wymogi musi spełniać nienotarialne podwyższenie kapitału udajcie się również po poradę do radcy prawnego. Nasze Biuro Rachunkowe 2+1 współpracuję z radcami prawnymi, z ich usług często korzystają nasi klienci. Stała współpraca na linii klient – księgowy- radca prawny jest niezbędna aby przygotować rozwiązania korzystne pod kątem rozliczeń podatkowych oraz księgowym i nie narazić się na popełnianie błędów, które mogą mieć przykre konsekwencje np. podczas kontroli skarbowej lub też narazić na dodatkowe koszty księgowe. Naszym zamiarem jest o to aby jak najwięcej rozwiązań było korzystnych dla klientów 2+1.

Jakie są wymagania nienotarialnego podwyższenia kapitału?

–  Umowa spółki przewiduje maksymalną wysokość podwyższenia i jego termin wspólnicy podejmą uchwałę w sprawie podwyższenia,
–  W razie ustanowienia nowych udziałów w podwyższonym kapitale mogą być one objęte jedynie przez wspólników w stosunku do ich dotychczasowych udziałów (udziałów nie może objąć nowy udziałowiec),
–  Wkłady na podwyższony kapitał zostaną wniesione wyłącznie w pieniądzu

–  Środki na pokrycie podwyższenia nie pochodzą z zysku spółki,
–  Zmiany będą wpisane do KRS

Czy trzeba zapłacić podatek?

Podwyższenie kapitału zakładowego podlega opodatkowaniu podatkiem PCC 0,5%.

Co to jest „agio”?

Jeżeli prowadzisz spółkę, nieraz zapewne słyszałeś określenie „agio”. Zastanawiasz się co to oznacza. Co to jest „agio”?

Agioto nadwyżka przelewana na kapitał zapasowy, powstająca w sytuacji, gdy udział obejmowany jest po cenie wyższej od wartości nominalnej.

Otóż, w przypadku podwyższenia kapitału zakładowego wspólnicy mogą wnieść agio, czyli objąć udziały po cenie wyższej od wartości nominalnej. W takim przypadku środki odpowiadające wartości nominalnej udziałów trafiają na kapitał zakładowy, a nadwyżka przelewana jest do kapitału zapasowego.

Agio nie podlega podatkowi PCC.

Podwyższenie kapitału zakładowego wymaga zarejestrowania w KRS. Koszt uzyskania wpisu do KRS to aktualnie 350 zł. Następnie zarząd powinien uaktualnić księgę udziałów.

 

2. Wspólnicy mogą wnieść dopłaty

Innym sposobem na dofinansowanie spółki z o.o. są dopłaty. Sumy wpłacone do spółki nie zaliczają się do przychodów spółki.

Dopłaty muszą być:

– przewidziane w umowie spółki

–  wniesione przez wszystkich wspólników w granicach liczbowo oznaczonej wysokości w stosunku do udziału.

Wysokość dopłat musi być zgodna z umową spółki.

Wysokość i terminy dopłat określane są uchwałą wspólników. Uchwała taka zapada bezwzględną większością głosów chyba, że umowa spółki stanowi inaczej.
Dopłaty:

–  zwiększają środki własne spółki,

–  nie powiększają udziałów wspólników – wielkości kapitału zakładowego.

Co z podatkiem?

Dopłaty podlegają PCC według stawki 0,5% od kwoty dopłat.

 

3. Pożyczka od wspólników dla spółki

Przez umowę pożyczki wspólnik dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego – spółki, określoną ilość pieniędzy, a pożyczkobiorca – spółka zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy.

Co z oprocentowaniem pożyczki?

Od ustaleń wspólników zależy czy pożyczka będzie oprocentowana, a jeżeli tak, to w jakiej wysokości, kiedy ma nastąpić zwrot, czy i jak będzie on zabezpieczony.

Oprocentowanie należy się pożyczkodawcy tylko wtedy, gdy zostało wprost przewidziane w umowie pożyczki.

W jakiej formie zawrzeć umowę pożyczki?

Umowa pożyczki, której wartość przekracza tysiąc złotych, wymaga zachowania formy dokumentowej. Wyjątek dotyczy umowy pożyczki pomiędzy spółką z o.o. a jedynym jej wspólnikiem i jednocześnie jedynym członkiem zarządu. W takim przypadku jest wymóg zachowania formy aktu notarialnego.

W spółkach z większa ilością udziałowców lub zarządem co najmniej dwuosobowym, w przypadku gdy pożyczki udziela członek zarządu przestrzegać, należy sposobu reprezentacji wynikającego.

 

Czy umowa pożyczki jest opodatkowana?

Od umowy pożyczki udzielonej spółce z o.o. przez jej wspólnika, spółka nie musi płacić PCC.

 

Jeżeli jesteś przedsiębiorcą,

w Biurze Rachunkowym 2+1

otrzymasz Poradę i Wsparcie w prowadzeniu Firmy

Podzielimy się wiedzą i doświadczeniem

Zapraszam na

BEZPŁATNE DORADZTWO KSIĘGOWE

ZE MNĄ I NASZYMI KSIĘGOWYMI

Gdzie?

do  Biura Rachunkowego 2+1 w Gdańsku Gdyni

Kiedy?

W każdą środę lub czwartek.

Gabriela Brzezińska

Prezes Zarządu Biura Rachunkowego 2+1

certyfikat księgowy nr 17674/2007

O naszym Biurze Rachunkowym 2+1 więcej na:

www.facebook.com/BiuroDwaPlusJeden

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *