Kiedy wyższa stawka podatku u członka zarządu spółki?

wynagrodzenie zarządu

Kiedy wyższa stawka podatku u członka zarządu spółki?

Członek zarządu w spółce może pełnić  swoją funkcję na podstawie powołania – na podstawie uchwały wspólników. Zdarza się, że jego dochód z uchwały przekroczy pierwszy próg podatkowy. Czy w tej sytuacji spółka jako płatnik podatku ma prawo przy ustalaniu zaliczki na podatek dochodowy zastosować stawkę 32%?

Wynagrodzenie otrzymywane przez członka zarządu na podstawie powołania, z tytułu pełnienia tej funkcji stanowi przychód z działalności wykonywanej osobiście – art. 13 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (pdof).

Wyliczając zaliczki na podatek dochodowy od takiego wynagrodzenia płatnik powinien stosować zasady wynikające z art. 41 ust. 1 ustawy o pdof. Pełnienie funkcji członka zarządu na podstawie powołania nie stanowi tytułu do ubezpieczeń społecznych oraz do ubezpieczenia zdrowotnego. Płatnik ustala zaliczkę na podatek od przychodu pomniejszonego o koszty uzyskania przychodów w wysokości 111,25 zł i stosuje stawkę podatku 18%.

Możliwe jest również pobranie zaliczki na podatek od należności członka zarządu według 32% stawki podatku jest możliwe.

Płatnicy, o których mowa m.in. w art. 41 ust. 1 ustawy o pdof, na wniosek podatnika obliczają i pobierają w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy, stosując zamiast najniższej stawki określonej w skali podatkowej, wyższą stawkę podatkową określoną w tej skali.

W sytuacji gdy dochód członka zarządu (wynagrodzenie zarządu na podstawie powołania) przekroczy pierwszy próg podatkowy, spółka ma możliwość pobierania zaliczki od tego dochodu według 32% stawki podatku, tylko na wniosek podatnika  – członka zarządu. Jeżeli spółka nie otrzymała od  członka zarządu takiego wniosku, nie może stosować wyższej stawki podatku przy obliczaniu zaliczki na podatek dochodowy.

Inne artykuły:

Podatek liniowy: https://akademiaprzedsiebiorcy.com/podatek-linowy-zasady/

Termin złożenia sprawozdania: https://akademiaprzedsiebiorcy.com/termin-przekazania-sprawozdania-finansowego-za-2018/

Kasy fiskalne online: https://akademiaprzedsiebiorcy.com/kasy-fiskalne-online-w-2019r/

 

Zapraszamy na Bezpłatne Konsultacje Księgowe dla Przedsiębiorców

Kontakt do Doradcy Biznesowego w 2+1 eksperci księgowości

tel:+48784955666

kontakt@dwaplusjeden.com

eksperci księgowości

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *