Zatrudnianie członków rodziny

Zatrudnianie członków rodziny

Zdarza się, że przy prowadzeniu firmy pomaga bliższa lub dalsza rodzina. W takich przypadkach należy szczególnie uważać przy redagowaniu umowy, jak i zatrudnianiu bez umowy, na zasadzie nieznacznej pomocy przy codziennej pracy w firmie. Zatrudnianie członków rodziny wymaga ostrożności i przeanalizowania sytuacji podatkowej i ZUS.

 

Zatrudniony członek rodziny jest osobą współpracującą w przypadku zawarcia umowy pisemnej i na podstawie samego przystąpienia takiej osoby do wykonywania określonych czynności, nawet nieodpłatnie. Cywilnoprawna umowa zlecenia nie wymaga odpłatności za wykonane prace, a mimo to niesie w przypadku współpracujących ściśle określone skutki w ZUS. W przypadku małżonka, który bezumownie świadczy czynności przy działalności, może się zdarzyć, że będzie on też uznany za przedsiębiorcę, który wykorzystuje własny majątek (majątek wspólny małżonków) do uzyskiwania w sposób ciągły przychodów.

 

W Polsce nie ma przepisów, które mówią na jakiej podstawie możesz zatrudnić członka rodziny. Członków rodziny można zatrudniać tak samo jak pozostałych pracowników, czyli na podstawie:

  • umowy o pracę,
  • umowy zlecenia,
  • umowy o dzieło

Sposób w jaki zatrudnisz małżonka lub dorosłe dzieci będzie miał różne skutki w podatku dochodowym lub składkach ZUS.

 

Członek rodziny jako osoba współpracująca

Przez osobę współpracującą zgodnie z art. 8 ust. 11 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych należy rozumieć:

  • małżonka,
  • dzieci własne,
  • dzieci drugiego małżonka i dzieci przysposobione,
  • rodziców,
  • macochę i ojczyma,
  • osoby przysposabiające,

jeżeli pozostają z przedsiębiorcą we wspólnym gospodarstwie domowym i współpracują przy prowadzeniu działalności lub wykonywaniu umowy agencyjnej lub umowy zlecenia. Osobą współpracującą nie jest osoba, z którą zawarto umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego.

 

Osoba współpracująca a ZUS

Osoba współpracująca powinna zostać zgłoszona przez przedsiębiorcę do ubezpieczeń (społecznego i zdrowotnego) w terminie 7 dni od daty powstania obowiązku ubezpieczenia.

To jakie składki ZUS przedsiębiorca będzie zobligowany rozliczać za osobę współpracującą zależy między innymi od rodzaju umowy oraz od tego czy osoba ta nie posiada innego tytułu do ubezpieczeń. Dokładne zależności przedstawia tabela poniżej.

 

Warunki współpracy Opłacane składki ZUS
Osoba współpracująca zatrudniona na podstawie umowy o pracę lub pracująca bezumownie

 

Płacimy ZUS w pełnej wysokości takiej jak za przedsiębiorców

 

Osoba współpracująca zatrudniona na podstawie płatnej umowy zlecenia

 

Składki ZUS jak przy każdej innej umowie zlecenia

 

Osoba współpracująca, która jednocześnie pracuje u innego pracodawcy Składka na ubezpieczenie zdrowotne (pod warunkiem, że u innego pracodawcy osiąga wynagrodzenie równe min. najniższej krajowej)

Zatrudnianie członków rodziny a obowiązki z tytułu PIT

Gdy osoba współpracująca działa odpłatnie, jesteś zobligowany do wyliczania i opłacania zaliczek na podatek dochodowy.

Osoba współpracująca, która pracuje w sposób nieodpłatny, uwalnia przedsiębiorcę z obowiązku sporządzania deklaracji podatkowych. Nieodpłatna praca osoby współpracującej stanowi dla przedsiębiorcy przychód z nieodpłatnych świadczeń. Jednak gdy praca ta jest wykonywana przez podmioty należące do I oraz II grupy podatkowej przychód ten może korzystać ze zwolnienia.

 

I grupa podatkowa – małżonek, zstępni (dzieci, wnuki itd.), wstępni (rodzice, dziadkowie itd.), pasierb, zięć, synowa, rodzeństwo, ojczym, macocha i teściowie,

II grupa podatkowa – zstępni rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, zstępni i małżonkowie pasierbów, małżonkowie rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonkowie rodzeństwa małżonków, małżonkowie innych zstępnych.

Osoba współpracująca w kosztach firmowych

Składki ZUS za osobę współpracującą w kosztach

Składki na ubezpieczenie społeczne opłacone za osobę współpracującą mogą zostać odliczone od dochodu przedsiębiorcy. Składkę na ubezpieczenie zdrowotne osoby współpracującej nieodpłatnie (7,75% podstawy wymiaru) właściciel firmy odlicza od podatku dochodowego.

 

Wynagrodzenie osoby współpracującej w kosztach

Wynagrodzenie wypłacane osobie współpracującej (w rozumieniu małżonka lub małoletniego dziecka) nie może zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.

Bez znaczenia jest czy małżonek (małoletnie dziecko) posiada status pracownika, osoby współpracującej czy zleceniobiorcy. Wartość pracy takiej osoby nie może być uznana za koszt uzyskania przychodów.

 

Koszty podróży służbowych osoby współpracującej

Koszty z tytułu podróży w sprawach służbowych odbywanych przez osobę współpracującą można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w prowadzonej działalności.

 

Jeżeli potrzebujesz porady księgowej zapraszam do mnie i do mojego Biura Rachunkowego 2+1. Zapraszam do kontaktu!

Masz jakieś pytania, spostrzeżenia?  Zostaw komentarz pod artykułem.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na tematy kadrowe to zachęcam do zadawania pytań.

gb

Gabriela Brzezińska
Prezes Zarządu 2+1 Biura Rachunkowego
certyfikat księgowy nr 17674/2007

↓ Podziel się tym artykułem ze znajomymi!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *