Możesz prowadzić działalność gospodarczą w fundacji i stowarzyszeniu, i korzystać ze zwolnienia od podatku dochodowego

Możesz prowadzić działalność gospodarczą w fundacji i stowarzyszeniu, i korzystać ze zwolnienia od podatku dochodowego

Close-up Of Miniature Lifebuoy On Sandy Beach

 

Księgowości fundacji i stowarzyszeń to jest „mój konik”. Może dlatego, że mam w sobie coś ze społecznika. Opracowałam swój autorski plan kont dla tych organizacji, pisałam artykuły do czasopism o tematyce księgowej skierowanej do organizacji non-profit.  Temat ten cały czas do mnie wraca z czego bardzo się cieszę. Wśród Klientów Biura Rachunkowego 2+1, które prowadzę, są fundacje i stowarzyszenia. Łączą one swoją statutową działalność non-profit z działalnością gospodarczą, która polega m.in. na wydawaniu książek, organizacji imprez kulturalnych, prowadzeniu szkoleń.

Dzisiaj piszę właśnie o łączeniu tej działalności statutowej nie dla zysku z działalnością gospodarczą organizacji. Sprawdź czy Twoja działalność nie mogłaby być prowadzona w formie fundacji lub stowarzyszenia.

Jedna z form pozyskiwania środków na działalność fundacji i stowarzyszenia jest działalność gospodarcza z czego często korzystają. Jednak nie zawsze trzeba od dochodu uzyskanego z działalność gospodarczej prowadzonej przez taką organizację, płacić podatek dochodowy. Ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych może korzystać fundacja i stowarzyszenie, których działalność została określona w statucie i ma zakres przewidziany ustawą o CIT czyli podatku dochodowym osób prawnych.

 

Na czym polega zwolnienie z podatku dochodowego w fundacjach i stowarzyszeniach?

Co do zasady przychody z działalności gospodarczej fundacja pomniejsza o koszty ich uzyskania i od wyliczonego w ten sposób dochodu odprowadza 19-proc. podatek dochodowy.

Jednak dochody fundacji czy stowarzyszenia będą zwolnione od podatku, jeżeli  ich cele statutowe będą mieściły się w celach wymienionych w ustawie.
Z ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, której takie organizacje podlegają, wynika, że wolne od podatku dochodowego są dochody podmiotów, których celem statutowym jest:

 1. działalność naukowa,
 2. naukowo-techniczna,
 3. oświatowa, w tym również polegająca na kształceniu studentów,
 4. kulturalna,
 5. w zakresie kultury fizycznej i sportu,
 6. ochrony środowiska,
 7. wspierania inicjatyw społecznych na rzecz budowy dróg i sieci telekomunikacyjnej na wsi oraz zaopatrywania wsi w wodę,
 8. dobroczynności,
 9. ochrony zdrowia i pomocy społecznej,
 10. rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów
 11. oraz kultu religijnego.

Zgodnie z orzecznictwem NSA opisywane zwolnienie dotyczy również dochodów przeznaczonych na opłacenie podatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów związanych z realizowaniem celów statutowych (w tym podatek dochodowy).

 

Ważne

Pamiętaj, że statut twojej fundacji lub stowarzyszenia musi wprost określać jej cele.

 

Uważaj więc przy interpretacji i ocenie aktualności statutu swojej organizacji. Organizacje często popełniają błędy właśnie przy interpretacji tego, co mieści się w ich działalności statutowej i może podlegać zwolnieniu. Pamiętaj również, że jak będziesz zmieniać działalność, zmień też statut.

 

Jeżeli będziesz wydatkował części dochodu na inne cele lub na nabycie środków trwałych niesłużących bezpośrednio realizacji celów, określonych w statucie, w tej części organizacja Twoja nie będzie objęta przedmiotowo zwolnieniem.

 

Kiedy zapłacisz podatek

 

Mimo spełnienia wszystkich warunków, są sytuacje, gdy zwolnienie to nie ma zastosowania do dochodów organizacji:

 • z działalności polegającej na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a także pozostałych wyrobów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,5% oraz wyrobów z metali szlachetnych albo z udziałem tych metali lub dochodów uzyskanych z handlu tymi wyrobami; zwolnieniem objęte są jednak dochody jednostek naukowych i badawczo-rozwojowych, uzyskane z działalności polegającej na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego (art. 17 ust. 1a pkt 1 ustawy o CIT),
 • uzyskanych z działalności polegającej na oddaniu środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych do odpłatnego używania na warunkach określonych w art. 17a-17k ustawy o CIT, czyli na podstawie umowy leasingu (chodzi o sytuację gdy stowarzyszenie prowadzi działalność w tym zakresie),
 • dochodów, bez względu na czas ich osiągnięcia, wydatkowanych na inne cele niż statutowe wymienione w tych przepisach (chodzi o cele wykraczające w ustawie poza statutowe określone w art. 17 ust 1 pkt 4).

 

Jednak w mojej wieloletniej praktyce, w pracy z fundacjami i stowarzyszeniami, większość działań organizacji pozarządowych mieści się w ramach wymienionych i dlatego najczęściej są zwolnione z podatku dochodowego.

 

Podsumowanie

 • Cele podlegające zwolnieniu muszą wynikać wprost ze statutu organizacji.
 • Samo wskazanie danej działalności w statucie nie decyduje o zwolnieniu. Jeśli określisz w statucie działalność organizacji, którą będzie wykonywała, nie przesadza to o tym, że będzie ona automatycznie zwolniona od podatku. Zwolnienia muszą wynikać przede wszystkim z przepisów podatkowych. Zatem statutowa działalność prowadzona przez organizację dodatkowo musi pokrywać się z celami określonymi w ustawie o CIT.
 • Napisz taki statut, który będzie określać nie tylko ogólnie sformułowane cele. Zawrzyj w statucie – obok wskazania danej działalności (zwykle objętej zwolnieniem) jako celu organizacji – szczegółowe określenie metody realizacji tego celu, np. wskaż narzędzia, osoby odpowiedzialne za wykonanie danych zadań, składniki majątku wykorzystane do realizacji zadań, sposobów finansowania itp.
 • Cele statutowe organizacji, uprawniające do zwolnienia, nie muszą być głównymi celami jej działalności.

Nie wszystko jest dla Ciebie jasne? Chcesz o coś dopytać? Zadaj pytanie w komentarzu.

 

Gabriela Brzezińska

Prezes Zarządu 2+1 Biura Rachunkowego

certyfikat księgowy nr 17674/2007


GB

Przyjdź porozmawiać o tym:
 • Jak założyć firmę
 • Jaką wybrać formę prowadzenia działalności
 • Jak zaoszczędzić dzięki księgowości
 • Jak możesz zatrzymać pieniądze w firmie
 • Co może być Twoim kosztem
Zapraszam cię na BEZPŁATNE DORADZTWO KSIĘGOWE
Gdzie?  do  Biura Rachunkowego 2+1 w Gdańsku Gdyni
Kiedy?  W każdą środę lub czwartek.
Jak się umówić?  Zadzwoń: 58 746 34 13 lub 784 955 666  lub napisz na adres kontakt@dwaplusjeden.com

4 thoughts on “Możesz prowadzić działalność gospodarczą w fundacji i stowarzyszeniu, i korzystać ze zwolnienia od podatku dochodowego”

 1. 1.Czy dochód z działalności gospodarczej, jeżeli będzie przeznaczony na działalność statutową, będzie zwolniony z podatku dochodowego od osób prawnych, w jaki sposób udokumentować to “przeznaczenie” i jak wykazać w CIT8/O?

  1. Dzień dobry, odpowiadając na Pani Pytanie, ustawodawca nie narzuca żadnych technicznych rozwiązań, co do sposobu dokumentowania transakcji w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, podkreśla natomiast, że prowadzona ewidencja rachunkowa ma zapewnić określenie dochodu (straty), podstawy opodatkowania oraz wysokości należnego podatku za dany rok podatkowy.

 2. Dzień dobry! W książce Rafała Nawrockiego “Rachunkowość Fundacji i Stowarzyszeń” na stronie 35 znalazłem następujące zdanie: “Nie można prowadzić działalności odpłatnej na rzecz celów przedstawionych w u.p.d.o.p. jako zwolnionych od podatków”. Zdanie jest wpisane w ramce, bez uzasadnienia. Czy zgadza się Pani z tym zdaniem? Zgodnie z odpowiednimi zapisami w ustawach działalność statutowa odpłatna musi być pożytku publicznego, a co za tym idzie często jest zwolniona od podatku.
  Bardzo proszę o odpowiedź – jestem w trakcie przygotowywania statutu i mam ogromny problem
  Pozdrawiam
  Jakub G.

  1. Dzień dobry, zgadzam się. Działalność odpłatna nie jest działalnością gospodarczą i nie można prowadzić jej na rzecz celów przedstawionych w u.p.d.o.p. jako zwolnionych od podatków. W cytowanym przez Pana zdaniu doprecyzowałabym, że działalność odpłatna nie jest działalnością gospodarczą. Działalność gospodarcza jest prowadzona dla zysku. W sytuacji prowadzenia działalności odpłatnej dla zysku staje się ona działalnością gospodarczą. Tak jak pisałam w artykule, w sytuacji przeznaczenia dochodu z dział. gosp. na cele działalności statutowej stowarzyszenia/ fundacji jest on zwolniony z opodatkowania. W razie pytań służę pomocą.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *